V roce 1973, tedy v roce vodního bůvola jsem se narodil ve znamení blíženců v hodinách hada s ascendentem ve lvu.

Od roku 1991 se na své cestě potkal "čarodějnici", která byla u vstupu do mé brány světa ducha, magie a mystiky.

V roce 1997 jsem absolvoval kurs Reiki I. V roce 2000 Reiki II. V roce 2003 Reiki mistr - léčitel.

V roce 2012 jsem poprvé vstoupil do šamanského světa, kde jsem našel svého průvodce.

V roce 2014 jsem se stal spoluzakladatelem Slovanského kruhu, kde jsem žrecem.


V letech 1992 - 2019 jsem sloužil jako policista u Dopravní policie v Pardubicích. Prošel jsem mnoha kurzy, kromě jiných i kurzem Transakční analýzy a kurzem Kolegiální podpory. Na sklonku své kariéry oceněn Plaketou dopravní služby Ředitele služby dopravní policie Policejního prezidia ČR brig. gen. Ing. Tomáše Lercha.