Tarotový výklad roku 2020 

Hlavní karta roku 2020

Kartu Čtyřka disků (Moc) Crowleyho Thothův  tarotu vybrala SHEEN

Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter.

"Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. Vše je na svém místě. Zdi nemají žádnou nadbytečnou ozdobu. Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. ..." (Gerd Ziegler)

Číslo 4 je pro rok 2020 typické, proto není překvapením, že hlavní karta roku nese toto číslo. Přináší stabilitu, ovšem za cenu úsilí spojeného s udržováním zcela pevné formy. Neochotu cokoliv měnit či se něčeho vzdát. Případně otázku, zda struktura není důležitější než obsah. Upozorňuje na to, že bychom sice měli dodržovat normy, ale neměli bychom zapomínat na lidskost.

A tak Vám přeji, abyste dokázali najít pevnou půdu pod nohama. Vystavěli na čtyřech základních elementech svou pevnost, načerpali z ní sílu a pocit bezpečí. A pak se rozhlédli z jejich zdí po okolí. Nechali rozplynout zbytečné překážky, otevřeli brány své pevnosti dokořán a pozvali ostatní na oslavu. 


Minulost, která právě končí

Kartu Princezna holí z Crowleyho Thothův tarotu vybral SAGUS.


Princezna Holí představuje zemskou část sil Ohně, v jistém smyslu palivo nebo třaskavinu, substanci v plamenech nebo těsně před vzplanutím, jednoduše to, co krmí a udržuje oheň.

Mluvíme o tarotu a ne o vařeni, takže Ohněm může být jakejkoli ať už tvořivej nebo destruktivní záměr, a jeho palivem cokoli v čem (nebo na úkor čeho) se ten záměr realizuje.
Charakter, kterej tahle karta ztělesňuje, je i při nejlepší aspektaci mírně problematickej. Ztělesňuje člověka, kterej je naprosto pohlcenej sám sebou, nezávislej, originální, ambiciózní, iniciativní a iracionálně entuziastickej intenzívní egocentrik. Což může být často inspirativní, krásný a nezapomenutelný pohled. Hypnotická přitažlivost je jednou z pozitivních aspektů princezny holi.

Bohužel, zdá se mi, že většina z nás mnohem častěji potkává odvrácenou stránku téhle karty, a mně se u tohodle výkladu i přes moje optimistické naladění pořád tlačí do popředí "negativní" výklad jejích symbolů.

O to víc, že na pozici "Minulost, která právě končí" nemůže jít v tomhle kontextu o nic moc jinýho, než o upozornění, že nám jaksi "dochází palivo".

Špatně vychovaná princezna holi je teatrální, falešnou, plytkou a poživačnou parodií sebe sama, která nemá kapacitu ani na to, aby si toho byla alespoň vědoma. Hraje divadlo sama na sebe a všechny kolem a naprosto si věří.
V I-tingu odpovídá téhle kartě 27. hexagram, kterej popisuje (a varuje před :) ) nebezpečnou nenasytnou osobou, která je v honbě za ukojením svých nekonečných choutek naprosto nezastavitelná, bezohledná, hrubá a destruktivní.
V malém meřítku takovej člověk časem spálí a vyčerpá sám sebe a své zdraví, pokud je činorodější a angažuje se, zvládne u toho často zapálit i celou vesnici, nebo někdy klidně kontinent nebo planetu :).

Na kolektivní úrovni asi není lepší a výraznější ilustrace situace, než probíhající globální kolaps klimatu. Lidi zneužívali tuhle planetu na svoje záměry takovýma způsobama, tak dlouho, a s takovým slepým zápalem a sobeckou arogancí, až nám teď z toho mizí život před očima a to včetně větve, na který se nám tak hezky sedělo.
Je to velice nepříjemné, když pilot hlásí, že v letadle akutně dochází benzin a v dohledu není žádná bezpečná přistávací plocha. Jakkoli to dopadne, nebude to snadný ani hezký. Končí iluze, že lze donekonečna jen brát a žrát, protože prostě brzo nebude z čeho. Co víc k tomu říct.

Co se týče individuálních záležitostí, jeví se mi jako dobrej nápad, dobře se znovu podívat sami na sebe. Co děláme, proč to děláme, na úkor čeho se to děje a s jakým výsledkem. A dobře si to všechno spočítat a ujasnit. Je možné, že mnoho z věcí, na které jsme byli zvyklí a brali je jako samozřejmost, se brzo stanou vzácností, nebo z našich životů úplně zmizí. A bylo by jistě nemilé jednoho dne zjistit, že nám ty věci třeba chybí, a že si za jejich absenci můžeme jenom my sami :). 


To, co právě začíná

Kartu Universum z Crowleyho Thovt tarotu vybrala FAIRIELLA. 

Děkuji, že mi byla, zrovna náhodou, přidělena zrovna tato pozice ve výkladu. A děkuji znovu, že mi vyšlo právě Universum.
Oficiální výklady jsem pro tentokrát nepoužila ani jako pomůcku, naopak jsem se pokusila podívat na kartu, kterou jinak dobře znám, novýma očima.

Tento můj nový pohled se zaměřil nejdříve na oko, z něhož vycházejí proudy světla. Vidím v něm naději, množství nové energie a možnosti, které se nám otvírají. Vidím volání paprsků a jejich přitažlivou sílu. Žena stojící na hlavě hada jej zároveň levou rukou (srdce) objímá a zároveň drží v pravé ruce (rozum) hák. Zdá se, že je, nikoli prostřednictvím toho háku (ten slouží jako pevný bod k udržení rovnováhy), ale za pomoci hada, přitahována do středu oka a že se jedná o vcelku vratkou pozici, v níž stojí - ale je třeba se udržet, už jen chvíli, zdá se. Je dobré, že by to nemuselo trvat tak dlouho, aby ji to balancování vyčerpalo a ona spadla, i když by bývala nechtěla - magnet je silný a vtahuje ji do centra oka, které je už blizoučko. Jejím úkolem je prostě to vydržet, i když se to může zdát čím dál víc nesnesitelné, možná se cítí být v křeči, tuhnou jí ramena, stehna... Je pro nás důležité proto právě teď být vědomě více v těle a starat se o něj, abychom tu zátěž doopravdy zvládli. Tělo nám totiž může pomoci překonat ty chvíle, kdy nejsme tak silní na duchu.

Zlatý kruhový ornament vnímám právě teď jako rybářskou síť, která byla protržena a ryby uplavaly a dostaly svobodu. I díky tomu bylo možné se přestat dívat jen na zdánlivě skutečný přínos (ulovené ryby) toho, co jsme za předchozí rok všechno "nalovili" - můžeme se začít zase dívat do oka, které nás přitahuje do svého středu (duchovní růst). Nyní je pravý čas zjistit, co je na druhé straně. Můžeme se pustit a vykašlat se na to a odplavat třeba za těmi rybami a zkusit je ulovit znova, ale taky se můžeme držet dál a přestát zátěžovou zkoušku, kterou nám život přináší. Už jsme totiž blízko, a budeme na druhé straně. Ať už je tam cokoli. Oko je portál, který nás vrhne někam, kde jsme ještě nebyli. Právě začíná období pod taktovkou výzvy: "Drž se, ještě kousek." A karta nás ujišťuje, že ať už se právě teď cítíme jakkoli, je to v pořádku, protože toto je náročné období, ale už to nebude dlouho trvat. Přijde změna. (Ty hlavy okolo mě někdy spíš děsí, teď k nim mám nějaký spíš neurčitý vztah, a tak jsem jim v tomto výkladu nepřikládala moc velkou váhu - snad jen, že se dívají na mě, tazatele, a mlčky si něco vědí samy pro sebe, zatímco jim z úst rozličných tvarů a nozder vytéká voda, symbol emocí. Zdá se mi ale, že ti už na stávající situaci ani její vývoj nebudou mít takový vliv. Možná jsou to prostě překážky, které jsme již překonali a jež ještě stále ovlivňují naše stávající rozpoložení?) Na závěr bych dodala: je to nadějné. A to je dobré.


Vědomý postoj

Kartu Tři hole (Ctnost) z Crowleyho Thovt tarotu vybral KALIPH .

Kartu ovládá Slunce ve znamení Berana, takže symbolizuje nový rok, jaro a tím symbolicky i naději, že se jednoho dne zadaří. Vědomí je vzhůru a připravené přijímat nové podněty, z nichž se budou v budoucnu stavět nové světy. Je to jakési porozumění skutečnosti, že minulé je definitivně pryč, něco nového je na cestě nebo se to blíží a my jsme pevně rozhodnuti tomu porozumět, poprat se s tím a přijmout to. Každopádně bude nutné pokračovat v práci na sobě, která už započala a postupně přejít na nové obrátky, jak to bude vývoj roku požadovat.

Mystický název této karty je "Pán působení". Odkazuje na Slunce, které je v Beranu povýšeno a je schopné uvést do pohybu grandiozní změny. Nicméně, do pohybu se dá jen to, co se vypořádalo s minulostí a s tím vliv této karty velice pomůže. Hůl proměňující se v květ na této kartě znamená, že mužská energie je nejvýkonnější, když v sobě rozvine porozumění ženské energie. Jelikož je člověk muž a žena v jednom, je toto poznání klíčem ke konstruktivní budoucnosti. Nevědomý postoj

Kartu Královna mečů z Crowleyho Thovt tarotu vybrala VERSONNENHEIT

Vytáhla jsem kartu Královna mečů. Je to karta bohatství myšlenek, inteligence, schopnosti vhledu a poznání.
Tento rok pravděpodobně budeme mít dobré podmínky k tomu, abychom v různých situacích, ve kterých nás dříve podvědomě ovládaly destruktivní vzorce a cloumaly námi nepříjemné emoce a my jsme ani nevěděli proč, nyní více než dříve jednali s rozumem. Pragmaticky budeme přistupovat i k řešení různých problémů a budeme častěji schopni zaujímat pozici pozorovatele a mít nadhled. Vnitřní nevědomé strachy a bolesti, které jsme museli přetrpět předchozí roky a odžít si je, už nás tolik netíží, právě i díky tomu že jsme odhalili jejich příčinu a tím nad námi ztratily moc.

Královna mečů vybízí k tomu, abychom přestali hrát staré role a zbavovali se ochranných postojů a masek, vyzývá nás k autenticitě a k tomu, abychom se rozvzpomněli na to, kým jsme byli dříve, dostali se tak až na dřeň sebe sama, a objevili v sobě znovu dětskou hravost a radost ze života. Odkládáme břímě, které jsme nesli, odmítáme nadále hrát zaběhnuté role a pozvolna v nás zraje opravdová životní moudrost a poznání. Přejeme si více než kdy jindy vlastní svobodu, nezávislost a ryzost, odmítáme to, co je falešné a zkažené. Je pro nás snazší vidět, když námi někdo zkouší manipulovat, a už na to vnitřně nejsme ochotni přistoupit.
Jsme lépe než kdy jindy schopni jít za svým cílem a životním naplněním. Královna mečů nás podporuje v tom, abychom byli tím, kým skutečně jsme, bez přetvářky a masek, které jsme posbírali na své cestě životem, nebo je nám nasadil někdo jiný. Bouřková mračna zobrazená na kartě značí, že ještě není vyhráno, máme být ostražití a připraveni. Čekají nás bolestné a slabé chvíle, ale nyní už máme schopnost nezaujatého vhledu a víme, že to čemu porozumíme pro nás představuje menší hrozbu než to co zůstává skryto v nevědomí.

Afirmace: Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě. 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu MÁG z Crowleyho Thovt tarotu vybrala JAMINA

Mág přináší do naší budoucnosti vědění a moudrost, obratnost a pružnost, zároveň ale i pochybnosti a zkoušky schopností kreativně komunikovat a adaptovat se. Mág je kejklířem, který prošel zasvěcením Blázna, takže leckdy překračuje dualitu a stírá hranice mezi pravdou a lží, férovou hrou a lstivostí, pomocí a výsměchem, moudrostí a pošetilostí. Nemůžeme si být jistí ničím na co jsme zvyklí, a tím spíš bychom měli probouzet odvahu si přiznat iluzivnost a křehkost svých nadějí, plánů a očekávání. A i přes všechny nejistoty se naučit s radostí a hravostí tvořivě přizpůsobovat všemu, co přijde. V budoucnosti bude velmi důležité sdílet vědění, upozorňovat se navzájem na podstatné věci, pomáhat si v jejich porozumění. Opatrnosti bude potřeba především u lidí, kteří mají nějakou moc. Energie mága vyžaduje neustálou sebekontrolu, aby svůj talent nevyužíval příliš sobecky.

Doporučení: Tvoř svobodně; absorbuj radostně; pracuj ve věčnosti a pro věčnost. Adaptuj se s lehkostí tance okřídlených nohou Merkura, a pak tě nesemele jakákoliv ztráta iluzí. Máš na výběr spoustu možností komunikace, nauč se je používat dle okolností. Pak můžeš měnit a posílit nejen sebe, ale i ostatní.

Otázka: V čem spočívá tvé nadání? Jakým způsobem a v jakém prostředí ho můžeš nejen rozvíjet, ale i předávat dál nebo se o něj dělit s druhými?

Varování: Důvěřuj, ale prověřuj. 


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

První kartu Dvě hole (Nadvláda) z Crowleyho Thovt tarotu této pozice výkladu vybral DRAGEL .


Surový a silný element ohně či aktivity dostal tvar, tvar dvojice. Každá z těch dvou holí je jiná a vyzývá k aktivitě jejím směrem či způsobem, právě proto může být karta vnímána jako nadvláda, protože se může zdát, že jedna hůl chce vléci za sebou tu druhou. Správně je to tak, že se užije sil obou, jak levé, tak i pravé síly.

Dvě hole ve výkladu roku 2020 na pozici vzdálené budoucnosti, kam až mohou věci spět, vnímám jako že si do každé ruky dáme jednu pochodeň (aby ani jedna ruka nezahálela) a vyrazíme vpřed do neprobádané tmy, abychom mohli tvořit nové věci.


Druhou kartu Šest holí - Vítězství z Crowleyho Thovt tarotu této pozice výkladu vybrala KIM13 .


Moje motto: Všechno je tak, jak má být a všechno je tedy správně.

S tímhle souhlasí asi dost lidí, ale ne každý to opravdu žije. A tato karta s tím, dle mého názoru, souvisí.
Šest holí na pozici vzdálené budoucnosti vnímám jako odměnu za poctivou práci. Jakoukoli: duchovní, duševní i fyzickou. Je na čase si uvědomit, že ať bude budoucnost jakákoli, vždy bude vítězná a správná. Pokaždé máme jen dvě možnosti. Buď pochopíme, co jsme se měli naučit a budeme se z toho radovat nebo to nepochopíme a budeme si stěžovat a žehrat na krutý osud.

Samozřejmě, že je třeba něco vykonat. Ale není to pro "vítězstvi", ale proto, abychom byli schopni tu zaslouženou odměnu přijmout, protože člověk už je tak nastaven, že někde vzadu se dere ven myšlenka, že je něco za něco.
Takže přijměte, prosím, že nás čekají kvetoucí vztahy (mezi lidmi vzájemně, mezi lidmi a zvířaty, mezi lidmi i rostlinstvem), úspěch spojený se sebedůvěrou, vnitřní síla a hravě překonané obtíže.


19.1.2020 Dragel