Tarotový výklad roku 2019 

Hlavní karta roku 2019

Kartu Pětka kalichů (zklamání) z Crowleyho Thothův  tarotu vybrala ELZEE

Zažijeme starosti v citové oblasti, zklamání a osamělost. Jsme zranitelní a křehcí. Zažijeme sklíčenost z toho, že bylo zkaženo něco pěkného. Z toho můžeme být vzteklí a rozhození z rovnováhy a můžeme mít pocit že život ztratil smysl. Jakmile překonáme bolest (to může trvat zhruba 5 týdnů až 5 měsíců), najdeme východisko z nouze. Můžou nám v tom pomoci přátelé, a přijde nová radost. Zklamání může být hybnou silou pro vnitřní proměnu, transformaci. Pokusme se překonat stará zklamání a vědomě je uvolnit ze své mysli. 


Minulost, která právě končí

Kartu 6. mečů (Věda) z Crowleyho Thothův tarotu vybral KALIPH.


Za poslední rok se nám podařilo upevnit své životní postavení. Můžeme se v klidu rozhlédnout. Mnozí z nás si ujasnili, alespoň trochu, kým jsme a jakým směrem se chceme do budoucna ubírat. Pokud nás brzdila v minulých letech nějaká setrvačnost, tak ta je pryč a my máme svůj život stále více a více v rukou, s čím přichází i nový druh zodpovědnosti. Nežeby nad námi nevisela již dříve, ale tentokrát se pro ni můžeme svobodně rozhodnout. Každý den je novou příležitostí, jak kultivovat svou mysl, emoce a tělo a tím i náš vztah ke světu.

Nezapomínejme, že svět je v ustavičné proměně a že to, co nám funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Co zasejeme dnes, dnes nesklidíme. Je tedy třeba neházet flintu do žita, ale naopak se snažit pochopit požadavky, jež s sebou budoucnost přinese, a adaptovat se. To, co právě začíná

Kartu Čtyři poháry (Nadbytek) z Crowleyho Thovt tarotu vybrala LILY . 


Zažíváme pocity vnitřního naplnění a bohatství pramenící z našeho nitra i spokojenost se světem okolo.

Ovšem měli bychom zůstat bdělými a nenechat se vším tím nadbytkem zahltit. Mohli bychom se tak dostat do rozpoložení, kdy jsme vnitřně nespokojeni, ačkoliv nám nic nechybí. 


Vědomý postoj

Kartu KOLO ŠTĚSTÍ z Crowleyho Thovt tarotu vybrala HELLENKA .

Kolo štěstí je univerzálním principem hojnosti na všech úrovních, úspěchu a rozmachu.
Tento symbol nám připomíná, že můžeme dál svému životu pozitivnější směr, který nám přinese více štěstí.

Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči. Musíme být objektivní, pružní a připravení ROZPOZNAT a využít správné příležitosti.

To, co by mohlo Kolo štěstí zastavit, je držet se starých zvyků a opakovat staré vzorce myšlení a chování. Věnujme proto pozornost svým myšlenkám a jednejme na základě vnitřní víry a lásky.


Otázky : Co ti přináší štěstí ? Co ti brání uchopit život pevně do svých rukou ? Uvědomuješ si, že svým uvažováním přitahuješ prožívané situace i jejich výsledky ?

Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě. 


Nevědomý postoj

Kartu Pětka mečů (Porážka)  z Crowleyho Thovt tarotu vybrala JAMINA. 

Vytáhla jsem stejnou kartu na totožnou pozici jako v minulém roce, z čehož usuzuji, že strach z neúspěchu a bolest z minulých porážek jsou jedny z nejhlubších stop v našem nevědomí, které nás nepřestávají ovlivňovat. Avšak skutečnost, že se nám naše obavy opakovaně vyjevují a připomínají, znamená i to, že jsme připraveni se před svými strachy neschovávat, vidět je a pracovat s nimi. Je nejvyšší čas si nic nenalhávat a neunikat před nevyhnutelnými výzvami, změnami a konfrontacemi. Karta opakovaně vybízí k uvědomění si svého stavu a nutnosti více si věřit. Nastává doba, kdy musí být akceptována omezení a překážky předtím, než nastoupí změny.

Pětka je číslem Velekněze a rodiny. Proto by pro vás mohlo být zajímavé zjistit, který z vašich rodičů prožíval hodně úzkostí kvůli vztahům, protože si přál, aby v nich bylo všechno v pořádku. Případně jestli se někdo z rodičů obával, že neobstojí, když se v životě vydá novým směrem. Tato karta vám naznačuje, že vy už nejste ochotni být nadále pokračovatelem této rodinné tradice úzkosti a že toto dědictví strachu z porážky odmítáte přijmout.

Jakožto možný zdroj posílení sebedůvěry a odhodlání čelit strachům z neúspěchu jsem vytáhla doplňkovou kartu, a to Královnu disků. Její poselství sděluje, že je potřeba nenechat se svazovat a paralyzovat starými ranami. K léčbě je potřeba se nebát denně vykročit vstříc všemu novému a neočekávanému. Víc než kdy dříve je potřeba posílit své tělo a věnovat péči svému zdraví, tak se posílí i duch. S tímto rozpohybováním, posílením a odhodláním nebát se nových vztahů a dobrodružství můžeme budovat nové světy, které budou bohatší, plodnější a radostnější. 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu Slunce z Crowleyho Thovt tarotu vybrala FAIRIELLA. 

Zlaté světlo Slunce odkazuje k paprsku intuice a tvořivé energie, který v sobě máme všichni, ať více či méně vědomý. Rozpouští stíny a svítí i na to, co snad chtělo zůstat skryto. Tam, kde se krčily pochyby a přešlapovalo se na místě, je nabízena možnost jasnějšího směru. Směru tak přirozeného, jakým je naše nejbližší hvězda, která nám tu vytvořila podmínky k životu a pohyb planety kolem ní určuje náš životní rytmus. Tento rok, jak se zdá, slibuje těm, kteří nenechají okenice zavřené, možnost jasného výhledu na to, v jaké situaci se nacházejí a co si s tím dál počít. Mohou začít zářit i sami zevnitř tím, co je jejich niterným potenciálem a nalézt tak zase další cestu nejen k sobě samým, ale otevřít se více i druhým. Je-li třeba si na něco dát pozor, je to dojem, který nás může v určité chvíli přemoci, že teď už tedy vidíme skutečně všechno, co se vidět dá, díky moc, už víme a jsme dost moudří - zapomeneme, že život je něco, jehož podstatnou vlastností je proměnlivost.

Mlhy v tom všem světle opadají a přízraky se schovávají. Je ale dobré si uvědomit, že i přesto někde existují, pod povrchem, v zákoutích a v těch rozích pokoje, kam radši poslední dobou nějak nechodíváme a už tam radši ani nekoukáme a vlastně děláme, že tam nejsou - a pokud jde o naše mlhy a naše přízraky, na světlo, kterého se nám teď požehnaně (ale pozor, dočasně) dostane, je vytáhnout můžeme jen a jen my. Je ten pravý čas je vystavit Slunci. Doslova skvělý čas být odvážní, otevřít ty zmíněné okenice navzdory možnému strachu, co uvidíme a uvěřit, že máme dost síly na to si poradit právě s tím životem, který žijeme a který žít chceme. Toto období nás může naučit důvěřovat více životu samému a možnotem, jež skýtá.


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

Kartu Existence (Mág) z Osho Zen Tarotu vybrala ANNA_IN

Když známý svět přestává stačit, přichází čas nového tvoření. Mystérium existence je mystériem projeveného vědomí, je to kosmické hřiště. Ještě než začneš uvažovat, zdali je něco vůbec myslitelné, ptej se, máš-li odvahu otevřeně vnímat a vidět věci z jiné perspektivy. Zvídavost a experiment jako nezbytný nástroj uskutečňování. V tom je Mág vědoucím, neb vlastní praxí došel poznání, že myšlenka tvoří svět, nikoliv naopak. Proto se neptá, co mu svět dovolí, ale aktivně pracuje na Proměně, alchymickým čištěním své mysli seje události.

Je třeba nalézt nové pohledy a znovu rozpoznat nekonečnost vlastních představ, zdánlivost bariér, pokud člověk nemá skončit zavřený ve vězení vlastního předporozumění a ubíjející všednosti. Zázraky se dějí těm, kteří jsou ochotni nechat je udát. Evoluce vědomí neustává, vše se proměňuje, vesmír je plný rodících se i umírajících hvězd, vše kvasí potenciálem. Jediné, co náš dělí od tohoto zdroje živé vody, je páska na očích, kterou jsme si sami nasadili, kterou jsme si nechali nasadit - pokaždé, když jsme místo přímé zkušenosti dali bez rozmyslu za pravdu jiným.

Kdo nevládne sám sobě, vydává se všanc nadvládě jiných. Bez radosti z poznání lidé snadno utíkají k údajně zaručeně správným znalostem, bez radosti z poznání se nechávají ovládnout strachem z neznáma. Vidíš-li za rohem nepřítele, ještě než tam dojdeš, jakou máš šanci potkat přítele? A jakou máš šanci kráčet hrdě a s radostí? Ty jsi tím, kdo naplňuje své bytí, ten, kdo se děje. Ty jsi Mágem, jenž stojí na prahu nového bytí, Umělcem, který vykračuje svůj život do hvězdného prachu. Nové možnosti tu jsou pořád, stačí jen otevřít oči a srdce a nechat duši tančit k jejich naplnění.


23.1.2019 Dragel