Tarotový výklad roku 2017

Hlavní karta roku 2017

Kartu Pětka kalichů (zklamání) z Crowleyho Thothův  tarotu vybrala JAMINA

Devítka mečů představuje sebetrýznění, které se odehrává na mentální úrovni, anebo sklon ponižovat či kritizovat sama sebe, nevěřit si a odsuzovat se. Aktivně se zraňujeme svými myšlenkami, které symbolizují krvácející meče. Duše vskrytu pláče a snaží se pochopit, proč jsme k sobě tak krutí, což představují bílé slzy na pozadí karty.

Čeká nás konfrontace s těmi nejpudovějšími emocemi a automatickými vzorci chování, jimiž si sami podkopáváme nohy a tvoříme překážky. Poznáváme svou pasivní i aktivní agresivitu, také kořeny její příčiny i vše, co ji probouzí. Učíme se s ní pracovat a směřovat vznětlivou energii tak, aby byla k užitku a v souladu s naší pravou vůlí. Učíme se pevně rozhodovat sami za sebe a nebát se nést následky.

Tento rok bude o soubojích o obhájení názorů i území. Svět nevědomých primitivních instiktů a fanatismu předvádí svůj pokřivený tanec, je třeba mu narovnat páteř. Způsob, jakým o věcech smýšlíme, přímo určuje, jak je budeme vnímat. A pokud očekáváme, že se stane něco špatného, pravděpodobně k tomu skutečně dojde. Proto je letos potřeba očistit se zraňujících vzorců přílišné sebekritiky a pesimismu. Dávejte velký pozor, komu a čemu nasloucháte. Zkoumejte své motivace a pročištěte je od bezhlavých impulzů, pomstychtivosti a panovačnosti.

Odkaz: Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srážet sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec chování a jeho příčiny poznat, pak opustit. Kdo sebe nemiluje a neváží si sebe sama, nezná skutečnou hodnotu všeho živého.

Doporučení: Směřuj pozornost, odvahu a sílu uvážlivě tam, kde je jí třeba. Respektuj sebe a své potřeby a odpusť si bolest, jež sis způsoboval tím, že jsi byl na sebe příliš krutý. Již nemusíš plnit představy druhých, vykroč sám za sebe a uvolni mysl. 


Minulost, která právě končí

Kartu Pět pentaklů z tarotu Juliet Sharman-Burke vybrala BLACKATIE .


Konec neštěstí, bídy, žebráctví ve všech směrech i úrovních.....Je zvláštní, jak tahle karta má pouze dva pozitivní významy a to jako zobrazení něčeho, co určitě neznamená a nebo něčeho, co končí...což je zcela jasná shoda s její pozicí v tomto výkladu.


Naděje jakoby měla konečně možnost naplnění. To, co se zdálo dosud být beznadějným se nyní může obrátit k lepšímu... Bída, zima a beznaděj končí...

Aktivaci naděje musí provést každý sám...pokud možno svou vlastní aktivitou v daném směru... 


To, co právě začíná

Kartu Desítka holí (Útlak)  z Crowleyho Thovt tarotu vybral KALIPH . 

Začíná období principiálního dokončení. Desítky v tarotu vždy znamenají konec jedné dlouhé fáze a v kontextu otázky to znamená, že začíná nebo probíhá údobí, které má přivést jednotlivé části veliké sítě lidstva ke vznětu a ta vzplane ve velikém ohni karmy. Desítka holí zdůrazňuje ničivý aspekt Ohně, který se vymknul kontrole:

Vidíme tuto sílu oddělenou od svých spirituálních zdrojů. Znamená to, že se stává silou slepou, tedy nejnásilnější formou této zvláštní energie bez jakýchkoliv modifikujících vlivů. Plameny v pozadí karty divocevyskakují... Celý obrázek naznačuje útlak a represi. Je to stupidní a tvrdošíjná krutost, z jejíhož dosahu není úniku. Je to Vůle, která nepochopila nic kromě svého přihlouplého účelu, »chtivosti výsledku«, a stráví se ve velikém vzplanutí, které evokovala. (A. C., Kniha Thothova, str. 230)

Mnoho zdánlivě nekonečných, tisíce let starých příběhů, zde naleznou svůj konec v životech lidí, kteří si vůbec neuvědomují, že jejich chování a motivace má kořeny v dobách, na něž si není snadné vzpomenout. Pro mnohé z nás to znamená, že tak dlouho se chodí džbánem pro vodu... a pro jiné, že konečně budou moci strhnout letité okovy, kletby a všelijaké formy lpění na svých rodinách a vlastních bedrech, abychom očištěni ohněm mohli pohlédnout na svůj život z nové perspektivy. Nebude to snadné, ani zadarmo. Budeme muset sami sobě zodpovědět určité otázky, od toho ostatně máme svět, existuje-li svět, existují i odpovědi a zároveň je toho též hodně co ztratit. Oheň se utrhne ze řetězu a začne pohlcovat. Všechno zlé je pro něco dobré; pro mnohé z nás bude tento útlak uvědoměním si toho, o co vlastně v životě jde. Je to Posledním soud v mikrokosmickém měřítku. Aneb, co všechno se musí stát, abychom přestali soudit a začali milovat.


Vědomý postoj

Kartu Devítka mečů (Krutost) z Crowleyho Thovt tarotu vybral SAGUS .

V mojej obľúbenej knihe o tarote začína popis tejto karty vetou: ¨Ach! Nikto neočakával španielsku inkvizíciu!''
Tiež ma to zaskočilo a dlho som premýšľal, čo k tejto karte napísať aby to nevyznelo ako predpoveď apokalypsy. Tradične na nej nie je pozitívne vôbec nič, vlastne by sa mohla nechať premenovať na 'Nevedomý postoj' a jediná bezpečná cesta ako jej lekcie podstúpiť je údajne skrz mučedníctvo, rezignáciu a pasívny odpor.

''Kartu ovládá Mars v Blížencích; je to agónie ducha. Ruach se v této tarotové barvě sám stravuje; myšlení prošlo všemi možnými stavy a výsledkem je zoufalství (...)
Meče už nadále nepředstavují čistý intelekt, nakolik jsou spíše automatickým vířením cituprázdných vášní. Svědomí zabředlo do říše rozumem neosvícené. Je to svět nevědomých primitivních instinktů psychopatů a fanatiků.''
(A. Crowley, Kniha Thothova)

Na úrovni vedomia teda nič moc, plná hlava neriešitelných problémov a agonické myšlienky živené nevedomými strachmi a pudmi.. takže - pripravte sa na to že nám všetkým začne poriadne hrabať? :).

Je dosť možné že nám na to tento rok dodá dostatok príležitostí, ale skutočne Vedomý postoj sa predsa nenechá ničím zaskočiť a dokáže otočiť každú okolnosť vo svoj prospech. V prípade Krutosti napríklad vo forme dôkladnej sebeanalýzy, byť schopný čeliť najhoršiemu odpadu na dne svojej mysli a nezatvárať oči, pozorovať sa tam kde sa normálne hanbíme aj sami pred sebou a posvietiť si na záležitosti , ktoré sa touto cestou hlásia o pozornosť. Táto karta má na to dostatok agresie a aktivínej energie a absolútny nedostatok empatie a jemnosti, takže neberie ohľady ani na naše najobľúbenejšie selfiečko. Pre tých ktorí duchovnú cestu vnímaju ako integráciu a cestu k pravde to nebude nič nové a zájazd pokračuje podľa plánu, inak meteorológovia očakavaju praskanie bublín, dezintegráciu vzdušných zámkov, príliv astrálnych imigrantov do komfortných zón a občasné záchvaty paniky. Prajeme príjemný let :) . 


Nevědomý postoj

Kartu Desítka holí (Útlak) z Crowleyho Thovt tarotu vybrala FEEDER. 


Tento rok nám v nevědomí budou ještě silně pracovat staré vzorce a zvyky, které vychází ze zkušeností, jak svět dříve fungoval. Ale teď už jsme jiní lidé a žijeme v jiném světě. Stále ale platí, že musíme zůstat věrní sami sobě. Nepřizpůsobovat svůj projev a své hodnoty žádným očekáváním, ani svým, ani ostatních. Tato zatěžkávací zkouška upřímnosti k sobě samým tak vytvoří pevné základy, o které se budeme moci opřít v nadcházejících obdobích. Neočekávej. Přijímej, dávej a sleduj, jak sám přichází pocit spokojenosti. Co nás v budoucnu čeká

Karty XVIII. Minulé životy a Desítka vody z Osho Zen tarotu vybral DRAGEL . 

Jako první jsem vytáhl kartu velké arkány Osho Zen tarotu 18 - Minulé životy, která je na pozici Měsíce. Tak jak ji vnímám ve výkladu by se dala připodobnit k pohádce, kdy se "Anče stejně jednou dostane Kubovi za ženu". Tato karta je volání minulosti. To čím jsme byli se i po transformaci v nicotě, stává zase tím samým. Jde o proces osudového "volání síly", která už tu jednou byla a opět se vše znovu vrací. Tento osud si nás opět hledá i když my sami o tom nevíme.

Při výběru karty jsem vybral tu kartu, která si mě zavolá (Minulé životy), ale karta vedle ní byla nabita silou a tak jsem ji vytáhl také, ač jsem tím porušil svá vlastní předsevzetí a pravidla tohoto výkladu, která jsem sám stanovil. 

Druhá karta mého výkladu je 10 vody (pohárů) čili Harmonie. Desítka pohárů je naplnění emocí v tom nejpozitivnějším slova smyslu, má vše co mají emoce mít, vznáší se na vlně naplnění a celistvosti. 

I když nás zavolají minulé životy, kde jsme toho prožily mnohé a mnohé vypluje napovrch, jde vlastně o proces nás samotných, abychom se stali emočně vyrovnanými a plnými lidmi, tak jak tu dnes jsme, či jak v nejbližší budoucnosti po roce 2017 budeme.


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

Kartu 4 pohárů (nadbytek) z Crowleyho Thovt tarotu vybral KUATO.


Vykládám spolu se ženou - hojnost, která ale stojí na vodě, takže nestabilita pramenící z neznalosti širšího kontextu, všechno bude nakonec úplně jinak než jak člověk cítí a prožívá.


20.1.2017 Dragel