Tarotový výklad roku 2013

Hlavní karta roku 2013

Kartu Mág z Haindlův tarotu vybral ADETYX .

Hebrejské písmeno Beth - dům. Dům symbolizuje kulturu, civilizaci, kreativitu. Dům nás však může rovněž izolovat od přírody (města, mrakodrapy).

Runa Peoh - dobytek. Význam možno rozšířit na majetek, bohatství. Peoth značí kosmický oheň, mužský princip tvořivé síly. V norské mytologii začal svět tím, že oheň roztavil led a skončí ohnivou destrukcí, Ragnarokem.
Astrologie - Merkur. Merkur představuje mentální a magickou sílu.
Element - vzduch.
Mág představuje tvořivou sílu a intelekt.
Tradičně známe mága jako kouzelníka, ale může to být rovněž vědec nebo umělec. V Haindlově tarotu se význam karty opírá o legendu o Merlinovi, kouzelníkovi, který pomáhal králi Artušovi a rytířům Grálu. Grál je vyobrazen na kartě, společně se třemi dalšími emblémy. Tyto čtyři elementy, také označují čtyři obleky, a tudíž čtyři elementy fyzického světa. Mág je pánem těchto elementů, světa kolem sebe. Pokud se však pokouší využívat své moci jen k uspokojení svého ega, jeho síla jej zradí (Merlin byl mocný, když užíval svou magii pro Artura a království. Když se ovšem staral sám o sebe - vzdal povinnost pro Nimue - o svou moc přišel a byl uvězněn.) Intelekt sám se nedokáže vypořádat se životem.
Nalevo od mága vidíme sérii krystalů, nad nimi slunce. Napravo skupina očí na noční obloze, pod srpem měsíce. Okultisté vidí vesmír vystavěný na polaritách. Světlo proti tmě, vědomí a nevědomí, intelekt a instinkt... Okultní popis je ještě více komplexní, rozeznávající triádu těla, mysli a ducha. Póly jsou krom toho pouhé abstrakce. Ve skutečnosti nejsou nikdy samostatné, ale spojené, s jednou stranou více dominující. Mág je dualitou, nestále bojující sám se sebou o to, aby zůstal na "správné" stezce.
Mnoho mágů, stejně jako mnoho vědců, prahne po prosté moci. Ale opravdový mág, tak jako opravdový vědec, usiluje o ovládnutí světa proto, že v něm existuje. Mág hledá pravdu - vědomí vnitřní povahy reality, konfrontaci se sebou samým, a konečně sjednocení s božskou přítomností, která žije skryta uvnitř všeho bytí.
Mág je kartou síly. Síly nasměrovat život pozitivní cestou. Magická síla značí schopnost přetvářet staré situace a přivádět situace nové k existenci. Mág je kartou moudrosti. Merlinova síla částečně pocházela z jeho schopnosti porozumět druhým a událostem. Je to ovšem také karta služby druhým.


Minulost, která právě končí

Kartu Mág z Crowleyho Thovt tarotu vybral KALIPH .


Končí nám období zásadních změn, zkoušek a osobních transformací. Mnozí z vás našli své životní partnery, pustili jste se do své vysněné práce či jste založili rodiny, mnozí z vás přesně o to samé přišli nebo se naopak utáhla smyčka v opakovaných chybách. Obecně se dá období, které končí, nazvat ztrátou všech iluzí, v malém i velkém měřítku. má to skrytý význam pro události, jež mají teprve přijít. Získali jsme nenahraditelné zkušenosti, které budeme moci zúročit. I když přijde klidné období, stále bude platit, že změna je stabilita, dobrá investice před rokem nemusí být dobrou investicí příští měsíc, proto buďme na pozoru.

Karta Mág spojuje horní s dolním, božské s pozemským, vědomé s nevědomým a vždy hledá (a nachází) prostředky k vzájemné integraci. A.C. nazývá Mága dospělou podobou Blázna. To proto, že impuls se již projevil jako vůle a tvoření je v pohybu, stále se pracuje na vesmíru zvaném "lidský život". Proto byl pohyb v našich životech tak vehementní, protože naše nejvnitřnější já si objednalo vesmírný šejk, ten stojí před ním a vše spěje k truňku.) 


To, co právě začíná

Kartu 5 holí (spor)  z Crowleyho Thothův  tarotu vybral ATOMINATOR . 


Někteří možná čekali, že konec roku 2012 přinese skokovité změny, dalekosáhlou transformaci a nyní zjišťují, že magické datum, k němuž upínali pozornost, nic nevyřešilo, ba co hůř, opět se objevily staré problémy, které se vědomí snažilo vytěsnit.

Rok 2012 tedy začne vnitřním sporem, bolestnému setkání sama se sebou, přehodnocováním vlastních postojů, ale také určitou nadějí, že není třeba čekat na "zásah shůry", ale můžeme svou situaci krůček po krůčku změnit sami.

Rok 2012 byl pro některé možná čekáním na to, "co se stane". Rok 2013 však bude přát těm, kdož už dále čekat nehodlají a postaví se svým vnitřním strachům. 


Vědomý postoj

Kartu 2 disky (změna) z Crowleyho Thothův tarotu vybrala JAMINA .


Období změn započalo v životech většiny z nás již během roku 2012. Přicházely však většinou formou impulzů z vnějšku i z našeho nitra, které jsme nemohli přespříliš ovlivnit. V roce 2013 by mělo docházet k pochopení, proč se všechny ty změny dějí a také k sebevědomějšímu rozhodování o nich, i pochopení jejich smyslu a důsledků.
Změny jsou totiž přirozenou a nutnou součástí našeho vývoje a růstu a konečně je přijmeme jako výzvu, ne jako důvod k obavám o ztátu jistoty.

Změny jsou cestou k větší rovnováze, nebojácnosti, stabilitě a správnému životu. 


Nevědomý postoj 

Kartu 7 mečů (marnost)  z  Crowleyho Thovt tarotu vybrala KETA . 


"Marnost mě vysvlékla celého donaha", "Je to marný, marný, marný..".
To bylo první, co mě při vytažení této karty napadlo.
Ale tato karta až takovou katastrofu, jak se na první pohled může zdát, nepředstavuje :)
I když na nás budou útočit všechny možné negativní myšlenky, nepoddávejme se jim. Opak je pravdou.
Věřme si! ;) 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu Viselec z Crowleyho Thovt tarotu vybrala KIM13 . 

Velmi jsem si hlídala, abych nemyslela na žádnou konkrétní kartu, protože vím, jak často se mi povede ji skutečně vytáhnout. A tak jsem dlouho bubnovala, pak meditovala a pracovala spíše na svém osobním uzavření tohoto roku, abych se od něho mohla odpoutat a nahlédnout do budoucna. Když jsem pak otočila kartu pro tento výklad uvědomila jsem si, jak přesně cítím, co mne (snad i nás) čeká a jak to přesně ta karta vystihuje...
Takže... přivítejme .... mistra VISELCE

Motto: Sníme skličující sen plný tohoto světa. Avšak vidina posvátného světla nám dá jako orlu znovu vzlétnout. Alan Cohan

Ano, svět bude obrácen vzhůru nohama. Je třeba zaujmout nový postoj, jinou perspektivu. Vnímat svůj život i život všeho a všech na této planetě jinak. Vysypat do popelnice své ego, uvědomit si, že jedině pokorné klidné visení jednak bude nejméně bolet a jednak může přijít to, co člověk zažívá při hluboké meditaci... to když nohy, záda a vůbec všechno už tak strašně bolí a je tak nepříjemné, že si člověk začne říkat: vykašlu se na to, nemám to zapotřebí, je to k ničemu, proč to sakra dělám, je to směšné, debilní, k ničemu..... a najednou cvak... a je to tam.... pochopení, radost, hluboký pocit štěstí, všeobjímající láska.....

Je třeba se přestat na chvíli hemžit, usilovat, házet sebou jako nudle v bandě... užít si visení a užít si té pozice naplno. Utišit své potřeby, vše pustit, jen pomalu a klidně dýchat..uklidnit srdce i mysl, vnímat jen vnitřním zrakem a posílat lásku do všech stran...A pak náhle zjistíme, jak rosteme, jak záříme a prostupujeme vším..stáváme se sluncem, radostí....

Ukřižujme své ego, svůj úkol už splnilo. Budeme trpět, protože přijdeme o jistoty, které nás ale svazují a nenechají nás růst. Trpíme, protože se děje něco jiného než jsme si mysleli a nepoznáváme, že právě to, co se děje je přesně to, co potřebujeme...
Bude to období ztrát, ale já za sebe říkám, že už dlouho vím, že všechno je tak jak má být a že všechno je správně a dobře. A tak se na ty výzvy snad i těším .-))))))


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

Kartu 2 meče (mír)  z Crowleyho Thovt tarotu vybral DRAGEL .

Tato karta je vykládána jako mír.
Původní element mysli či vzduchu byl jednoduše rozdvojen. Dvojitost situace mysli, kdy dvě mysli stojí vedle sebe či proti sobě, ukazuje v zrcadle vlastně samu sebe. Je to čas rozjímání a utváření, kdy jedna část utváří druhou v její vlastní polaritě mysli. To všechno pak je vlastně souhrou mysli v jejích obou částech.

Dvojka mečů je tažena na pozici vzdálené budoucnosti, kam až mohou věci spět. Daleko, kdesi na horizontu událostí, či za ním je naše mysl rozdvojena a jedna část se učí od druhé to, co sama nemá. Nejde o střet, ale o rozdvojení, které je jen dalším krůčkem na cestě mysli, aby mohla být vyspělejší, spletitější a aby se časem navrátila po vší té kamenité cestě zase ke zdroji. 


(Dragel 12/2012)