Tarotový výklad roku 2012

Hlavní karta roku 2012

Kartu Aeon XX. z Crowleyho Thothův Tarotu vybrala SHEEN .


Aeon symbolizuje příchod nového věku, který podle různých tradic a učení již začal či zanedlouho začne. Ať tak či onak, v každém případě karta naznačuje uvědomění si nové kvality, odlišné od té minulé a stále více naplňující svět.

Ústřední postavou této karty je dítě, Horus. Symbol růstu pocházející z matky a otce. Přináší nám kromě růstu morální nezávislost, nevinnost, spontaneitu, intuitivní vědomí pravdy, vnímání bez předsudků. Nyní máme možnost nahlédnout do nitra věcí, vnímat skutečnou pravdu a svobodně jednat bez strachu a falše. Jak využijeme těchto možností a k čemu nás to povede je jen na našem vlastním svobodném rozhodnutí. Každá událost představuje růst naší zkušenosti. 


Minulost, která právě končí

Kartu Umění XIV. z Crowleyho Thovt tarotu vybrala KOLOUSEK .


Minulý rok nám mnohé dal. Naučil nás několika důležitým věcem. Pro mnohé to byly bolestivé osobní zkoušky a mnozí je dokázali pochopit až po těžkých ztrátách nebo náročných situacích. Výsledek byl ale většinou větší vhled do toho, co se okolo nás děje a schopnost si ucelit vlastní filosofii a myšlenky a pak podle toho konat.
Jedna z věcí, které jsme nahlédli, byla velká propojenost všech věcí, a skryté souvislosti. To s sebou přineslo velké osvobození a rozšířilo naše možnosti přizpůsobit se situaci a najít tu nejlepší cestu. Objevili jsme v sobě náhle originalitu myšlení a schopnost se nezaujatě podívat na věci, které nám dříve mátly hlavu.

Také jsme se naučili, jak se podvolit světlu, které vychází přímo z našeho bytostného nitra. Mnozí v sobě objevili neobvyklé schopnosti nebo talenty nebo se v nich upevnili a naučili se je používat lépe. Zjistili jsme, že se najednou snáz učíme a lépe poznáme, co je skutečně důležité a že se nám za tím lépe jde. a že se naše snaha jen málokdy mine cílem, leda snad, kdybychom to doopravdy nechtěli.

Pocítili jsme také nad sebou silněji vyšší moc, která nám pomáhá najít své místo ve světě a dává nám pocit síly a bezpečí a jistém smyslu o nás pečuje. Někteří z nás se také naučili ztotožnit se s touto silou a pomáhat druhým, ať už radou či inspirací nebo přímým láskyplným ovlivněním celých životů.

A konečně, několika z nás se udály zázraky. Pro ty čekal hluboký ponor a takové porozumění, že jsme si ho dřív nedokázali ani představit. Taková změna, že jsme úplně všechno, co jsme do té chvíle zažili nebo chápali, uviděli z nového úhlu a objevili bohatství světa, který se zdá složitý a neproniknutelný, ale ve skutečnosti je vyjádřením jednoty, lásky a Boha. Ve kterém nejsou věci jen tím, čím se zdají, ale něčím větším, co naše představivost nedokáže zcela zachytit, něčím, co přesahuje svůj vlastní smysl a je definováno větším celkem, ve kterém se nachází. Přišlo uvědomnění toho, že jsme sami součástí všech těchto věcí a že ačkoli i nás tyto věci definují, jsme to my, kdo je ovlivňuje. 


To, co právě začíná

Kartu Čtyři hole (uskutečnění) z Crowleyho Thothův  tarotu vybral SAGUS . 

Plameny věcí, které vstupují do světa jevů

Na kartě se osm konců čtyř holí (dva na sebe položené kříže) dotýká kruhu, tak ukazují jak skončení, tak i omezení tvůrčího činu. Tuto výpověď podtrhuje osm jazyků plamene kolem středu, zobrazujících osmiramenné slunce. Osm paprsků se považuje za spojení pozemského čtverce a božího kruhu. Tak reprezentuje završení lidské vůle, směrující z pozemské sféry (čtverec) do boží (kruh). Energeticky symbolizuje tato karta ideu kozmického řádu (na jiné úrovni: vznik světa). Cyklus je dokončen, kruh se uzavřel. Původní vůle dvojky byla duševně zakotvena (oplodněna) trojkou a ve čtyřce je prostorově upevněna (materializována): karta reprezentuje pána všech věcí, které pronikají do světa jevů a ztělesňuje řád, hmotu a zákon moci.

Venuše, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové však předpokládá ukončení starého. Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k vašemu nejvyššímu cíli posune vpřed.

Hesla: završení, dokončení, dosažení cíle, dílčí úspěch, vstup do další etapy, uzavření jednoho projektu, aby bylo možné začít nový, začínat s čistým stolem, naplnění záměrů, nové možnosti, láska, oslava, výročí, milník, odměna, celistvost, naplnění, sjednocení protikladů

Karta mi celkom sadla do rámcu v akom vnímam tieto búrlivé roky :). Všetky veľké vesmírne cykly sa vraj ukončili koncom roku 2011, počul som označenie "Ukončení procesu Tvorby", haha. 2012 má byť teda rok v ktorom sa všetky následky tohto javu budú postupne prejavovať v materiálnej rovine. Napadlo ma trochu zjednodušené prirovnanie - tento rok budeme jesť, čo sme si v tom predchádzajúcom navarili. Každému by som odporučil zase raz preskůmať a prečistiť svoje myšlienky, motívy a činy, mám pocit že ich následky sa v poslednej dobe prejavujú rýchlejšie a intenzívnejšie než kedykoľvek predtým a bude to zrejme stále veselšie. Myslím že rok čierneho draka sa s nikým mazliť nebude, ale štastie praje pripraveným :).


Vědomý postoj

Kartu Královnu mečů z Crowleyho Thothův tarotu vybrala KIM13 .


Tuhle kartu vnímám jako dobrého rádce. Když se na ni dívám, vidím ženu v oblacích. Budeme mít tedy přehled - to je dobré! Žena je na vrcholu - cítím to jako vrchol poznání. V ruce má meč - vládu bude mít tedy ostrý, jasný rozum. V ruce drží hlavu (masku) - patrně nějaké osvobození z vlastních masek. Možná od závislostí jakéhokoli druhu. Koruna z velkého krystalu bude značit krystalickou čistotu, čistou inteligenci, ale také čistotu myšlenek v jakémkoli konání... Korunu zdobí dětská hlava - návrat k dětské nevinnosti, zvídavosti a čistotě. V tom je velká obnovující síla. Modré nebe - vše dobré...Takže bohatství nápadů, nezávislost, pohotovost, kultivovanost, rozum...


Citace: Královna mečů představuje mistrovství objektivní, vědomé mysli, která se nachází ve stavu nejvyšší vyrovnanosti a jejíž vědomí se neustále rozšiřuje. Mysl je zde osvobozena od svých rolí a je pouhým nezúčastněným pozorovatelem. Bez zaujatosti hodnotí fakta a možnosti a nutí nás, abychom odložili přetvářku, protože jen vnitřní opravdovost může její závěry zúročit. Tím nám tento stav pomáhá navázat znovu spojení se svou nejvniternější podstatou, jež je tolik blízká čisté dětské duši. 


Nevědomý postoj 

Kartu Čtyřka pohárů (nadbytek)  z  Crowleyho Thovt tarotu vybrala JAMINA . 


Nadbytek citů vyžaduje umírněné a uvědomělé chování, stejně tak jako kultivaci umění užívat si požitků a sdílet je s ostatními. V tomto roce poroste touha uvést v soulad rozum a cit, sebekontrolu a vášnivost.
V dobách nadbytku je třeba být obezřetný - neusnout na vavřínech a nepodřizovat se touhám a citům přespříliš. Vděčnost a láska jsou samozřejmě na místě, ale karta varuje před přílišnou oddaností či závislostí. Láska by neměla omezovat!


(číslo čtyři je číslem kletby ohraničení a omezení)

Dále poroste touha a schopnost přenášet nadbytek vnitřního bohatství i na druhé, sdílet, pomáhat. Graduje potřeba rovnováhy vnitřního pohodlí a spokojenosti s vnější realitou. 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu 9 mečů z Rider White tarotu vybral REVAN . 


Čeká nás těžké období, především naši mysl. Vnějších událostí bude buď příliš, nebo je nedokážeme patřičně zpracovávat, každopádně přijde období, kdy jejich punc bude nepříjemný. Mysli hrozí stav neurčitého sevření, kdy není schopna pozitivně přistupovat k událostem a vytěžit z nich něco přínosného. Hrozí strach, zoufalství, pocity viny, zatemněné vědomí, užírání se sám v sobě.

Bral bych tuto kartu jako varování, které není radno podceňovat - budou tu sklony i důvody k tísnivé situaci. Mějme však na paměti, že je to právě jen naše mysl, a v případě této karty především naše mysl, která nás do takové pasti může dostat. Důraz na jakoukoli kultivaci mysli a vědomí se nabízí jako preventivní řešení této pasti. A nezapomínejme, že příliš vyšpomovaná mysl si musí také občas odpočinout.


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

Kartu Blázen z Crowleyho Thovt tarotu vybrala ANTENKOS .


Kartu vnímám jako předzvěst něčeho nového, co se rodí a je před námi. Ukazuje nám, že je v našich možnostech a síle učinit krok, který cítíme uvnitř sebe jako ten správný. Zároveň k tomu, abychom ho učinili, je zapotřebí si uvědomit vlastní naučené vzorce a stereotypy a dobrovolně se jich vzdát. Srdce, které se stává naším největším rádcem a důvěrníkem, nám pomáhá prohlubovat důvěru ve vlastní kroky - ve vlastní sebeurčení a naplnění. S vzrůstající vnitřní důvěrou dokážeme nepodlehnout strachu, který na nás číhá. A čím jistější a hlubší je kontakt s naší nejvnitřnější postatou, tím zřetelněji a jasněji vycítíme okamžik, kdy má být učiněn krok do nového.

"Člověk musí najít odvahu postavit se na větvi, na které sedí, a někdy ji musí dokázat pod sebou i podříznout" (E. Loe - Doppler)

Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, stát sám při sobě; svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, možnost pro kvantový skok; naslouchání hlasu srdce.

Dlouhá pupeční šňůra - spojení s kosmickou jednotou - se kolem Blázna stáčí do čtyř spirál. Možnost znovuzrození je dána na všech čtyřech úrovních lidského bytí: duchovní, intelektuální, citové a fyzické. Předpokladem je připravenost ke změně ve všech oblastech, zodpovědnost za vlastní rozvoj.

Význam spirál od vnitřní ke vnější:
První spirála ve tvaru srdce vyjadřuje citové znovuzrození; poznání, vnímání a přijetí skutečných citových potřeb.

Druhá spirála nese tři symboly: holubice představuje zra­ nitelnost a citlivost jako podmínky pro lásku k sobě samému a druhým. To také vyžaduje schopnost ohradit se a odvahu říci »ne« nejasným vztahům. Motýl znamená transformaci (z housenky). Hadi, spirálovitě obtočení (Caduceus), symbolizují účast na zdraví a uzdravení.

Na třetí spirále jsou dvě vzájemně propletená nahá dětská tělíčka, naléhavě obnovující oblast vztahů. Kvalita vztahů k rodině, přátelům, spolupracovníkům a vaše hluboká citová pouta musí být nově přezkoušena a oceněna. Kterými lidmi se skutečně chcete obklopit?

Na čtvrté spirále spočívá tygr a krokodýl. Krokodýl vyzývá k rozvinutí vlastních tvůrčích sil v práci a povolání. Rozvíjení tvořivosti symbolizuje i růže, kterou nese. Silný chrup krokodýla svědčí o jeho vytrvalosti a vůdčích schopnostech, stejně tak i o jeho schopnosti samostatně a zodpovědně pracovat. Je možné prolomit staré opotřebované představy o vlastních možnostech a schopnostech.

Tygr je symbolem strachu (srov. Princezna Holí). Tento tygr Dionýsa opakovaně kouše, jeho pohled však přesto směřuje dopředu. Nevěnuje strachu žádnou pozornost, takže nad ním ztrácí svou moc. Tygr ho ani v nejmenším nemůže ohrozit. Jeho neochvějná důvěra v existenci mu umožňuje, aby si pocity strachu uvědomil, aniž by se stával jejich obětí. Je osvobozen a dokáže být vnímavý k vrcholným mystickým zážitkům a transpersonálním zkušenostem. Je to uvolnění z původních dynamicky působících sil, které člověka pudí k činnosti a jejichž rozvíjení do stále nových forem nelze zastavit.

Nádoba v pravé a oheň v levé ruce Blázna jsou alchymické symboly (viz Umění). Zobrazují proces setkání protikladných sil Ohně a Vody, jež vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace - kvantového skoku.

Hrozny, symbol úrodnosti, jsou zralé ke sklizni. Bílé tečky na zlatém pozadí značí podzim, čas sklizně: padající listí, uvolnění, odstoupení, odevzdání. Mince s astrologickými symboly zrcadlí přetékající bohatství na všech úrovních, které přijde, když poskytnete své tvořivosti prostor k plnému rozvinutí.

Odkaz: Vše je připraveno na nový začátek, možná i kvantový skok. Poddej se a odvaž se skoku, i když se tě strach znovu pokouší zadržet. Důvěřuj hlasu vlastního srdce.

Otázka: Co brání tvé volnosti, proti čemu se musíš ohradit? Co je tvým »tygrem strachu«? Jak si představuješ odvážný skok do nového? Kam tě volá tvé srdce? Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.


(Dragel)