Tarotový výklad roku 2011

Hlavní karta roku 2011

Kartu 8 holí z Crowleyho Thothův Tarotu vybrala HELLENKA .


Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění.
»Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě. Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami.
Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska. Nedorozumění ustupují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed a svou pozici můžete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické šípy vycházející ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat rušivé vlivy pravým jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.
Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, že se tento proces blíží ke konci. Díváte se zpět a zjišťujete, že i těžkosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.
[G.B.Ziegler]

Vnímavější lidé cítí, že se vše zrychluje. Říká se, že jde o proces přechodu věku Ryb do věku Vodnáře, který do dvou let nastoupí v plné míře. Starý svět je nahrazován novým - systém, způsob života a myšlení jsou měněny, a kdo na starém ulpívá, má pocit, že se něco hroutí.

Pokud chceme být v budoucnu šťastní, je nutné "přeladit se" na energeticky vyšší vibrace. Je potřeba vzestoupit, projít duchovní očistou, zaujmout zodpovědnost sám za sebe, žít vědomě a oddat se osobnímu růstu.

Je nutné pravdivě, upřímně a srozumitelně komunikovat. Nehrát hry, nazývat věci pravými jmény, být co nejvíce transparentní a jednat s láskou. Obzvlášť to platí mezi nejbližšími lidmi. Přežijí jen pravdivé a silné vztahy.

Je důležité vnášet do věcí od začátku bystrý rozum, nepodléhat zaslepeně emocím a dojmům. Poznat své skutečné vnitřní dění, jeho (karmické) pozadí a příčiny. Negativitu očistit skrze pokání. Tím zocelit svůj vnitřní svět, znovu postavený na pevných základech pokorné sebedůvěry. Milovat druhé jako sám sebe.

Urychleme svůj vývoj, čas se krátí...


Minulost, která právě končí

Kartu Hvězda z Crowleyho Thovt tarotu vybrala WOA .


poté, co se usadí prach zvířený zborcením Věže, je Hvězda jediným světlem na temném nebi. Na cestu jsme vyrazili nalehko, osvobození od nepotřebného harampádí, jež odpočívá pod troskami za námi. Jen pozor na závratě, vyvolané novou lehkostí a blikajícím světlem v nekonečnu nad hlavou - až vyjde Luna a osvítí temné krajiny duše - bude třeba stát pevně na vlastních nohou

Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí. Tato karta představuje nádherný proces. Nejvyšší kosmická inspirace je přijímána a promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře. Médiem v tomto procesu je hvězdná bohyně Nuith (viz také Eón). Je zcela otevřená vstupům z duchovní roviny a ve službě nejvyššímu dobru je předává dál. Je kanálem, který božská energie používá ke své manifestaci na Zemi. V obou nikách drží poháry, jimiž se vylévají spirálové víry energie. Její vlasy slouží jako přijímající antény pro rozšířené vnímání a spadají až dolů k zemi, kam přinášejí nejvyšší kosmickou inspiraci. To, co ještě před chvílí bylo jen smělým pocitem, dostává prostřednictvím nové křišťálově jasné vize tvar a naplnění. Člověk získává pronikavější pohled na neomezené možnosti svého vlastního rozvoje. Síla přijímaných vnuknutí mu dává křídla a to, co se zdálo nemožné, se podivuhodě nádherným způsobem stává skutečností. Člověk vedený tímto poznáním v sobě nese takovou kvalitu bytí, takové vyzařování, které magneticky přitahuje druhé lidi. Silou duchovní transformace ztratily masky osobnosti a omezení malého Já význam. Svéhlavost a strach zmizí s tím, jak se Vodnář stále více odevzdává působení svého osvobozeného ducha. Přijímající antény však musí být pravidelně podrobovány pečlivé očistě. Když je přijímané smíšeno se sobeckými sklo­ ny, mohou tyto nesmírné síly působit zhoubně. Nadšení se pak stává fanatismem, inspirace blouzněním. Vlastním pocitům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tak jako se voda plynoucí z poháru bohyně Nuith proměňuje v krystaly, musí vykrystalizovat také emoce - musí být jasně a jednoznačně pochopeny. Toho však nelze dosáhnout jejich kontrolou nebo potlačováním, nýbrž pravým citovým rozvinutím (symbolizovaným květy růží). Motýli, symbol transformace, ukazují, jak se vaše vlastní nazírání věcí změní a osvobodí od omezení starých návyků.
Odkaz: Nech svou hvězdu vystoupit vzhůru a zůstaň v kontaktu se Zemí. Důvěřuj svým vnuknutím a hledej způsoby, jak je sdílet s druhými. Podle svých plodů tě poznají a budou zkoušet. O
tázka: Naplňuje tě tvá současná pracovní oblast?
Doporučení: Zamysli se, děláš-li pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.
Afirmace: Moje tvůrčí síla představivosti a moje spojení s všeobjímajícím vědomím mi ukazují cestu, jak mé ideje realizovat.


To, co právě začíná

Kartu Královna holí z Crowleyho Thothův  tarotu vybrala SHEEN . 


Do roku 2011 vcházíme po předcházející transformaci, s vědomím změn, které se udály, a schopností pochopit ostatní a sdílet s nimi svá bohatství. Nastává období, kdy je možné prohloubit své spojení s vyšší mocí a sebepoznání. Máme dostatek přizpůsobivosti, houževnaté energie a tiché autority, abychom mohli provést i obtížnější úkoly. Měli bychom však naslouchat svému nitru i světu kolem, aby plány, které uskutečňujeme, byly v souladu s naším nitrem i s universem. Měli bychom si dát pozor na příliš dlouhé přemýšlení, které může vést ke špatnému rozhodnutí. Negativní aspekty královny holí se mohou objevit právě po nezvládnutém špatném rozhodnutí. Ve vztazích je přáno laskavosti, pochopení a hlubšímu propojení. Pozor ale na vrtkavost a nutkání k pomstě, pokud jsme oklamáni či uraženi.

Výklad z knihy příslušející k dané sadě karet: Královna holí (Queen of Wands)
Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně; sebepoznání, změna, soucit.

Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí.
Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich. Transformace, kterou prošla, ji obdařila zlatými vlasy a pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívějšího stavu ji však naplňuje soucitem s bytostmi, které se ještě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit červenohnědé vlasy a lva udržuje v podobě leoparda, jehož černé skvrny nesou stopy temné minulosti.

Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob šupin, se symbolem Ryby na prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytržení, způsobuje vnitřní proměnu. Koruna duchovní jasnosti a rozšířeného vnímání má ještě ostny trnové koruny - vzpomínka na pokoření a utrpení, jež její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování blaženost vnitřního míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou šiškou, symbolem duchovního růstu. Připomíná nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.

Odkaz: Prací na sobě získáváš viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním životě!

Otázka: Jak můžeš nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?

Doporučení: Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co už víš. Činy ukazují, že to víš. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to vědí stejně tak dobře, jako ty sám." (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.


Vědomý postoj

Kartu 7 mečů vybral z vlastní tarotové sady, vycházející z Crowleyho Tarotu MICKEY_MOUSE .


Kartu v tomto výkladu vnímám jako varování před vlastní ovlivnitelností, před tendencemi propadat negativním emocím a zdáním, kterými na nás mohou některé každodenní situace a lidé navenek působit.

Karta nabádá k vědomému pohledu "za oponu", na skutečnou podstatu všech těchto provokujících situací, které pouze zrcadlí naše vlastní bloky a předsudky. Vyzývá k uvědomění si svých neomezených schopností, naprostého bezpečí. Toho, že zvenčí nikdy nikomu nic nehrozí. Vždycky jde jen o klamné zdání v naší hlavě, vzniklé nepochopením, předsudkem, zkresleným pohledem na věc. Nic nemůže (a ani se o to nikdy nic nesnaží) naše záměry zvenčí ovlivnit. Vše v našem životě ovlivňujeme jen my sami. V negativním smyslu v případech, kdy se necháme našimi zdáními oklamat. Budeme-li toto pochopení v sobě nosit, bude se vše vyvíjet přesně tak, jak si přejeme.


Nevědomý postoj 

Kartu Osm disků z  Crowleyho Thovt tarotu vybrala JAMINA . 


Kartu vnímám jako projev podvědomé potřeby dát si záležitosti osobního života do pořádku, věnovat se sobě aby květy našeho stromu mohly plně vykvést a uzrát. Protože květy stromu jsou zakrývány listy, vnímám to právě jako soustředění se na vlastní klid a dílo a jeho ochranu vůči okolním vlivům. Je tedy dobré si zachovávat určitou opatrnost, nevrhat se do událostí nového roku bezhlavě. Vše podnikat s určitou rozvahou, zklidněním a důvěrou v prozřetelnost/Vyšší řád; nevrhat se do příliš extrémních a bouřlivých situací. 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu Král mečů z Alana Okena  tarotu vybrala CHIMERA . 


Cokoli nás čeká, bude boj mezi srdcem a rozumem. Nechtějme za rozumem vidět to zlé a za srdcem to dobré. Rozum vládne, když to má smysl. Ujasněme si, co chceme, čeho chceme dosáhnout, a jděme za tím. Král mečů je klidný, a když budeme klidní i my, nebude nás moci využít. Naopak my využijeme darů rozumu. Chraňme se před lidmi, kteří s námi manipulují, využívají a nedávají nic zpět. Rok je příhodný pro intelektuální činnosti. Při více možnostech volby (což je zpravidla) buďme rozhodní a neváhejme. Pomůže častěji se zastavit, ztišit se a přemýšlet. Věci nejsou takové, jak se jeví na první pohled, a dokonce ani takové, jak se jeví na pohled druhý. Můžeme změnit hodně věcí, zejména svůj život. Budujme nezávislost a sebedůvěru. Ostatní přijde jako odměna. Nebojme se meče. V okamžiku strachu zvítězíme, když strach potlačíme a půjdeme do toho. Vyčistíme se. 


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

Kartu Eso disků z Crowleyho Thovt tarotu vybrala SELENE_ .


Klíčová slova: Vnitřní a vnější bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a duše, hmoty a ducha, nebe a Země; celistvost.
Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího.
Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha. Čím pevnější základy a střed máme ve svém těle, tím méně obtíží nás potká během tohoto integračního procesu. Čím hlouběji proniknou naše kořeny do země, tím výš se naše duše může vznášet.
Toto nové vědomí s sebou přináší postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Každá z nich je postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vnějšímu vyjádření. Tento proces vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.
»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý život. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti vnějšímu, patří ke stejné sounáležitosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniternější bytosti - skrze víru. To z vás udělá organicky dokonalé jedince« (Osho, Philosophia Perenis, sv. 2).
Odkaz: Eso Disků odráží tvou připravenost žít vnitřně i navenek bohatý život. Máš vše, co k tomu potřebuješ. Odevzdej se plnosti života a uč se používat svoje křídla.
Otázka: Jaké oblasti svého života popíráš a nedovoluješ jim plně rozvinout jejich bohatství a krásu?
Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního bohatství. Otevři se všem podobám obohacení ve svém životě.
Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.


(Dragel)