Tarotový výklad roku 2010

Hlavní karta roku 2010

Kartu Pětka disků - Soužení (Worry) z Crowleyho Thothův Tarotu vybral BRAINWASHER .


Klíčová slova: Merkur v Býku; starosti, přemítání, pesimismus, strach o přežití; problematická komunikace.

Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji. Vztahům hrozí rozpad. Všechno se vám rozpadá pod rukama a zdá se, že jste odsouzeni k tomu, abyste tomuto rozkladu bezmocně přihlíželi. Symboly na pěti discích mohou být vysvětleny následovně:

* Červený trojúhelník: energie je zablokovaná.
* Žlutý čtverec: myšlenky se stále ještě snaží nalézt nějaké řešení, východisko, průlom.
* Světlemodrý měsíc: situace se dotýká hlubin podvědomí.
* Černá elipsa: černá díra, bezvýchodnost, beznaděj.
* Modrý kruh: vnitřní moudrost vás nabádá něco podniknout; problematická je v této situaci nečinnost spojená s trýznivým zmatkem myšlenek.

Odkaz: Vytažení této karty svědčí o tvé připravenosti vidět situaci takovou, jaká je. Máš příležitost osvobodit se nezbytnou výměnou názorů (se sebou nebo s partnery). Pokrok umožní jen jasná, otevřená komunikace.

Otázka: V kterých záležitostech nebo oblastech nemáš dost jasnosti a rozhodnosti? S kterými lidmi si potřebuješ něco vyjasnit?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, co se otevřenou diskusí nebo statečným pohledem na podstatu situace změní.

Afirmace: Uspořádávám nyní svůj život. 


Minulost, která právě končí

Kartu XXI - Svět vybrala DEEKEY .


Považuji s ohledem na výklad roku 2010, kdy neznám okolní karty, tuto kartu tzv. završení za nositelku určité naděje i varování. Varování před návratem zpět. Tak jak to šlo předtím, už dál nejde, byli jsme vystaveni mnohým zkouškám, abychom to pochopili a dalo nám to jistý směr a cíle. Živly a příroda obecně si vynutily respekt, který jej nutno nadále rozvíjet. Sklízeli jsme plody svého dosavadního chování (ať už v pozitivním či negativním slova smyslu). Otevřely se nám i nové možnosti, cesty, tento vliv bude pokračovat, má to přesah do budoucnosti. Záleží jen na nás, jak s tím naložíme. Výzva pro každého, aby pokračoval ve změnách a práci na sobě. To, co právě začíná

Kartu Mág z Crowleyho Thothův  tarotu vybrala LILY . 


Schopnost komunikace, spojení s kreativní energií, hravost, potenciál a vůle k tvoření, zvládání úkolů či problémů a dosažení cílů, konec pochybností o sobě samém a počátek uvědomění si vlastní hodnoty. 


Vědomý postoj

Kartu 2 meče z Rider - Waite tarotu vybrala REVAN .


Snaha o čistě vědomý postoj se může stát velmi komplikovanou. Je tu sice potenciál intelektuálního přístupu, chybí mu však rozhodnost a síly intelektu snadno zamíří samy proti sobě. Při ryze racionálním přístupu se dají očekávat vnitřní konflikty a chybná rozhodnutí.

Ke zdárnému zvládnutí úkolů roku 2010 je třeba přibrat k vědomému postoji krom intelektu stejnou měrou také intuici, inspiraci, tušení, podněty z nevědomí. Často budeme přešlapovat nerozhodně na místě a právě okrajově vědomé tušení dodá našim rozhodnutím to správné směrování.

Symbolika: Meče značí sílu intelektu, ale zde se kříží přes sebe a osoba, která je používá je slepá. Páska přes oči také značí nutnost orientovat se mimo smysly. Spolu se symboly nevědomí v pozadí - mořem a měsícem, napovídají, že nový vhled přijde skrze nevědomí.

Poselství: I silný rozum by měl nechat skulinku pro příchod věcí, které ho přesahují.


Nevědomý postoj 

Kartu 5 holí z Rider - Waite tarotu vybrala ASTRING . 


Konkurence. Měření sil. Boj a hra. Konkurenční boj. Síla, konflikt, boj, změna, krize. Připravenost soupeřit. Výzva. Zmatky, neshody, konflikty mezi přáteli. Spor. Diskuze (boj o zásady). Asertivita.

Pozitivní významy:
Soutěž. Možnost získat zkušenost, která se bude hodit. Předzvěst úspěchu pro bojovné jedince. Pravděpodobnost střetů a zdržení. Statečně a s odhodláním přijímat konflikty a usilovat o dosažení cílů. Možnost postoupit dál za cenu zvýšené námahy. Podání stížnosti, odvolání, vyjádření odporu. Spory v rodině s očistným charakterem. Zkouška sil, pubertální rivalita, zápas, ambice, usilovné snažení. Osvědčit se. Výměna názorů. Potýkat se s protinázory, výměna názorů. Diskuze.

Negativní významy:
Problémy a úsilí, závistníci a nepřátelé. Hádky a lsti, zápas, podvod, klam a odpor, neúspěchy, selhání, potíže, strach z rozhodování. Nečestná nepoctivá soutěž, spory, soudní pře. Prosazování cílů za každou cenu. Násilí. Chtít vynutit změny. Snaha získat něco na úkor někoho. Nekončící výměny názorů, pletichy, malicherné rozmíšky, pomluvy. Svár a konflikt. Cítit se trvale ohrožen. Nepřátelství. Strach z konfliktů a výzev. Vzdávat se před bojem. Zdravotní problémy. Varování před šílenou odvahou, která sebou nese nebezpečenství. Sklony k žárlivosti.

Výklad ve vztazích:
Napětí. Pocit utlačování ze strany partnera. Impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní cíle. Soupeření s partnerem. Žárlivost. Konkurence. Měření sil. Spor, diskuze, boj různých snah. Vnitřní konflikt s partnerem. Inspirativní krátkodobý vztah. Intenzivní výměna názorů.

Tato karta většinou označuje situace, kdy musíme více či méně bojovat. Ale pozor, karta nemluví o válce, ale pouze o bitvě, o střetu. A tato bitva nás může dokonce bavit, může být pro nás hrou. Pokud tedy karta nesousedí s horšími kartami, netřeba ji vnímat negativně. Rozhodně však nečekejte, že vás události, které popisuje, nechají v klidu. Ať už vás to bude bavit nebo nikoliv, trochu adrenalinu do žil dostanete. Pokud Vám karta vyjde jako rada, nebojte se diskuze a soupeření. Nebojte se projevit, snažte se obstát v konkurenci. Změřte síly.

Symboly Rider Waite:
Soupeřící mladí lidé: dorůstající, dozrávající, znovu rostoucí hybné síly, pudy a instinkty, které se účastní v aktuálních třenicích a při novém formování vaší vůle. "Hoří mnoho plamenů".
Zkřížené hole: Hůl: penis, sexualita, mocenská síla, symbol plodnosti. Střet více vůlí, impulsů, střet energií různých lidí.
Rašící lístky: život a růst, přání
Modrá barva: Nebe a vzdušný prostor, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Mír. Jasnost. Počestnost. Soustředění. Filozofické myšlenky.
Zelená barva: Svěžest, mladost, mnohoslibnost, nezralost, nezkušenost. Příroda, přirozenost. Růst. Plodnost.

Spojení s astrologií:
Mars v 5.domě, Mars ve Lvu, Mars/Slunce, Saturn ve Lvu, Saturn/Slunce, Saturn v 5.domě

Afirmace:
• Ve svém životě si stále lépe uvědomuji a vyjadřuji své pocity a tvořivost.
• Zasazuji se za své cíle a poznávám, kde bych se měl vypořádat s konflikty a výzvami nebo kde bych měl přestat

Já tuto kartu vnímám jako předzvěst toho, že se budeme snažit byť nevědomě nějakým způsobem prosadit ač ve zvýšení svého osobního majetku, vzdělání, zaměstnání tak i v rámci vztahů. Nabádá nás k tomu ,abychom se nebáli a podstoupili konkurenční boj, který nás čeká i když to ne vždy bude snadné. Ačkoliv si to přímo nebudeme uvědomovat budeme se snažit být lepší a úspěšnější. Záleží pouze na nás jakým způsobem z jednotlivých situací, které nám tento rok přinese budeme vycházet. 


Co nás v budoucnu čeká

Kartu 2 meče z Crowleyho Thothův tarotu vybrala IVETA . 


Po narocnem nejen pracovnim, ale i rodinnem roku 2009 nas konecne ceka harmonicky rok 2010, ve kterem budeme nejen otevreni lasce, miru a hrmonii, ale take novym napadum a vnuknuti, ktere se v prubehu roku zrodi. Diky intuitivnimu rozhodnuti budou vyjasnene situace, se kterymi jsme si v predeslem roku nevedeli rady.


Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět

První kartu Velekněz z Crowleyho Thovt tarotu této pozice výkladu vybral KALIPH .


Tato karta má v jiných balíčcích názvy jako "Papež"či "Velekněz" a vyjadřují spravedlnost zákona a předání víry (nauky), jak přichází od Boha.

Karta se vztahuje ke znamení Býka; proto je trůn hierofanta obstoupen slony, kteří jsou býčí povahy; a na býkovi přitom i sedí. Kolem něj jsou čtyři zvířata nebo cherubové, každý v jednom rohu karty; oni jsou totiž strážci každé svatyně. Především se ale odkazuje na zvláštní arkánum, které je tu prvořadou záležitostí a esencí celého magického díla: spojení mikrokosmu s makrokosmem. Proto je arkýř průhledný; před zjevovatelemystéria je položen hexagram, který symbolizuje makrokosmos. V jeho středu je pentagram, ztělesňovaný tančícím chlapečkem. Představuje zákon Nového Aeonu Dítěte Hóra, který nahradil aeon »Umírajícího boha«, vládnoucího světu po dva tisíce let. Před ním stojí žena opásaná mečem; v hierarchii Nového Aeonu reprezentuje Šarlatovou Ženu. Tento symbolismus se dále naznačuje v arkýři, kde je za falickou pokrývkou hlavy pětilistá růže v plném květu.
Symbolika hada a holubice se vztahuje k verši Knihy Zákona - kap.I, 57.verš: »neboť je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem«.
Tento symbol se znovu objevuje na trumfu s číslem XVI. Pozadí celé karty je tmavomodré jako hvězdná noc Nuit, z jejíhož lůna se rodí všechny fenomény.
Souhvězdí Býka, znamení zodiaku reprezentované touto kartou, je samotným býkem-cherubínem; je to Země ve své nejmocnější a nejvyváženější podobě.
Vládcem tohoto znamení je Venuše; představuje ji žena stojící před hierofantem.
Ve III. kapitole Knihy Zákona, v 11. verši, čteme: »Žena ať je přede mnou opásána mečem«. Tato žena zastupuje Venuši takovou, jaká nyní v tomto Novém Aeonu je; už ne pouhý nástroj svého mužského protějšku, ale ozbrojená a militantní.
V tomto znamení je Luna »povýšena«; její vliv je symbolizován nejen ženou, ale i devíti hřeby.
Je vyloučeno tuto kartu veskrze vysvětlit, protože jen běh událostí může ukázat, jak budou vypadat nové směry a proudy v zasvěcování

Tato karta mi připomíná vliv roku 2012, aniž bych si myslel, že vím, co přijde, ale silně cítím, že to přichází. Tedy, že jestli na Zemi přijde změna v podobě působení Hierofanta, přijde z Nebe a bude se muset nejdřív odehrát v Nebi, nebem myslím astrální svět naší planety. Možná že pro většinu obyčejných lidí k ničemu nedojde nebo si toho spíš nevšimnou, ekonomicky může být následující období stejně náročné jako předtím, v době nástupu finanční krize. Vliv Býka však nedovolí žádné zhoršení, toto znamení přeje světským záležitostem. Neočekávám ani žádné politické změny. Myslím, že údobí Hierofanta bude příležitosti pro všechny duchovní lidi a že nám bude podána ruka z "neviditelného světa", která se v našem životě projeví jako pokrok na naší vlastní Cestě. Souhvězdí Býka, jež této kartě vládne, dá našim přáním a myšlenkám dar, aby se uskutečnili.


Druhou kartu Věž  z Crowleyho Thovt tarotu této pozice výkladu vybrala ILLUZE . 


Nejdřív jsem se trochu lekla, ale co jsem z ní vycítila - příležitost a nový začátek... ale těžce vydřené. Občas někteří z nás budou cítit marnost, mohou se sbírat až doslova ze dna. Ale to je minulost, jsou to důsledky ještě z loňského roku. Bude to chtít odvahu a mnohdy bude nutné onen zamýšlený krok nebo cíl doslova vydupat ze země. I s tím, že člověk musí překonat sám sebe, to, co měl zažité. Neměl by však zapomínat na své osobní zásady, není třeba jít přes mrtvoly. Ale měl by zapomenout na to, že mu zamýšlený cíl padne jen tak do klína. A i když se najede na nový začátek, musí ve své usilovnosti daný člověk pokračovat dál, mohl by snadno o dosažené přijít. A měl by naslouchat své intuici...

No a když se podíváme do klasického výkladu...
Princip popření starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými
Věž symbolizuje univerzální ozdravný proces, během nějž jsou strhávány přežilé formy, aby byly nahrazeny novými. Přestože tato karta působí zlověstně, opak je pravdou. Věž totiž symbolizuje princip obnovy a uzdravení cestou vnitřních proměn, co je v našem nitru falešné anebo si klade ke své existenci podmínky.
Probouzí v nás touhu začít na sobě pracovat, a to nejen na svém nitru, ale i na svém těle. V tomto roce máte odhodlání i vůli uskutečnit jednotu vnitřního i vnějšího naplnění.


(Dragel)