Výklady snů

Snů je mnoho rozličných typů, od různých obrazů, útržků děje, až po noční film ve kterém něco žijeme.

Opakující se sen, je sen ve kterém se máme něco naučit. Při každém svém opakování zajde o něco dále či hlouběji.

Ve svých snech se můžeme učit, můžeme se léčit nebo jiné.

Somnambul

Somnambul je člověk, který se ve snovém stavu, tedy ve stavu polobdění fyzicky pohybuje po "tomto" světě. Nic si ze své cesty nepamatuje. Obvykle se probudí ze svého spánku na jiném místě, než kde usnul a netuší jak se tam dostal. Na somnambulismus může mít vliv i fáze a svit měsíce.

Létání ve snu.

Létání a padání ve snu není totéž. Padání je obvykle spojené se strachem, zatímco létání s uvolněním. Létání není ve snu zcela přirozeným jevem. Někteří snivci létání mají jako přirozenou součást snu, někteří se to mohou naučit, jiní nikdy létat nebudou.

Čtení textů

Jen opravdoví mistři snění dokáží ve svých snech číst texty, jako třeba jídelníček, zastávku metra či noviny.

Věštecké sny

Plno lidí má tzv. "věštecké sny". Jsou to sny, které se stanou, jsou jakýmsi pohledem do budoucnosti. Ti kteří občas zažívají tento typ snu, neví, kdy se událost doopravdy stane, jen ví, že se stane a že budou vidět to co jim sen ukáže.

Věštecký sen se od skutečnosti, která se doopravdy stane mírně, v drobných detailech liší. Když se nad tímto tématem zamyslíme mohl by nám vlastně ukázat jak funguje náš vlastní lidský čas, kdy vlastně minulost, přítomnost i budoucnost se dějí v jeden okamžik, ale tak tomu nejspíše není, protože si budoucnost stále nechává svou vlastní otevřenou alternativu děje.

Techniky ovládání snů

Základní technikou ovládání snů, kterou může zvládnout každý je, si jej zapsat. Po probuzení máme svůj sen v mysli jen pár minut, než zcela vyprchá a tak si můžeme udělat pár poznámek o snu, ze kterého jsme právě procitli. Skrze tyto poznámky se na sen pak zpětně rozvzpomeneme.

Další jednoduchou techniku bych nazval jako "dosnění". Je to stav, kdy se ze snu z nějakého důvodu probudíme a sen v nás stále ještě rezonuje. Můžeme pak v polobdělém či bdělém stavu upravit konec snu, tak jak sami potřebujeme, protože ne všechny sny jsou krásné a pohodové.

Pro náročnější snivce je tu pak technika, která se užívá přímo ve snu a je spojena s vašimi vlastními dlaněmi. Náročnější je, protože ve svém vlastním snu musíte rozpoznat, že sníte a pak tuto techniku použít.

Mluvení ze spaní

Můžete se setkat s lidmi, kteří více či méně ze spaní. Mluvení ze spaní může být zcela srozumitelné, kdy rozpoznáme slova, věty, nějaký snový či jiný děj.

Nesrozumitelné mluvení může být mumláním, nebo se může jednat i o jasně vyřčená slova, kterým nerozumíme. Jasně vyřčená, tedy dobře artikulovaná slova se zdánlivě nesmyslně seřazenými slabikami, kdy jsme slyšeli slovo, ale v žádném slovníku jej nenajdete. Toto nesrozumitelné mluvení je projevem zpoždění myšleného a vysloveného. Jako nezávislý pozorovatel slyšíte v souvislém slovu slabiky z částí slov, které snivec říká. Slabiky mohou být ze začátku, konce slova, či z různých slov ve větě. Nemá smysl se jimi ale zabývat, protože nám stejně neprozradí snivcův svět ve kterém momentálně je.

Při snění se snivec může posadit na posteli. Obrazy takových snů, kdy mysl vyprovokuje spící tělo k akci můžou být agresivní. Pokud se vám jako pozorovateli něco takového stane, že začne snivec ze sna reagovat, je potřeba jej utišit slovy: "Jsem tu s Tebou, všechno je v pořádku!" Netušíte co a jak snivec ve svém snu řeší, v jaké je situaci. Použitím této univerzální věty jej můžete dostat ze snového stresu, kdy se jeho mysl podpořena z venku.