Slovanská skupinka

On-line setkávání Slovanů. 


JITSI

 je jednoduchý komunikační video kanál. https://meet.vpsfree.cz/

Odkazy ke stažení do mobilů: https://jitsi.org/downloads/ 

Každý čtvrtek od 19:00 hod. do 21:00 hod.  on-line slovanské setkání na https://meet.jit.si/slovanskesetkani 


DISCORD