Pozitivní myšlení

Nemohu neříci: "Nebudeme nic nedělat".

Ztratili jste se v Té větě? Co vlastně můžete říci? Chcete něco říci? Musíte něco říci? Budeme něco dělat nebo ne? V té větě je tolik záporů, že není zřejmý původní význam. Při aplikaci matematiky kladných a záporných čísel se u pěti záporů dostanete do záporného čila, ale jakého? Ono se stačí zamyslet nad často používaným "Nemohu neříct". Znamená to, že něco chcete říci, nebo že to musíte říci? V anglickém pravopisu je zakázaný dvojitý zápor pro zjednodušení vyřčené myšlenky a tady je názorně vidět důvod proč tomu tak je.

Základem pozitivního myšlení je "správně" myslet. Je potřeba používat ve svém mluveném projevu pozitivní slova, kdy je základem "já jsem". Je potřeba vynechat všechna slova ve který je "NE". I když se NEubráníte občas užít tohoto záporu, protože český jazyk, ač je velmi bohatý, tak některé věty se dají říci mnoha různými jinými pozitivními způsoby. Při hledání pozitivních slov či vět místo těch NEgativních se docela často dostanete k příjemnému výsledku, který je plný pohody a optimizmu. Pozitivně formulovaná slova pak mají vliv na naší vlastní psychiku, i když to na začátku můžeme vidět jinak.

Když pak budeme stopovat či pozorovat vlastní mysl, jak se chová v pozitivním prostředí své vlastní mluvy, najdete příjemné pozitivní vlivy, které napomáhají vašemu osobnímu růstu a podporuje Vaše duševní zdraví. Vaše mysl kráčí vpřed výzvám života.

Používání správně vyřčených slov, zlepšuje Váš život.