Rituály a obřady

Svět ve kterém žijeme je protkaný různými silami. Různé typy a kvality sil okolo nám můžeme nějakým způsobem nazývat, mohou to být božské síly plné růstu, tvorby, poznání ale i ničení. Je jen na nás čemu a v jaké míře budeme věřit. Svým způsobem i ateisté jsou věřící, kteří věří že nic takového neexistuje.

Osobní rituál děláte sami pro sebe. Forma a způsob je jen na Vás.

Rituálem se můžete nechat provést jinou osobou. Obřadník tak může vést jen Vás samotné. Vy sami pak můžete soustředit myšlenky směrem, který potřebujete. Obřadník pak hlídá jak fyzický prostor, tak i energie rituálu.

Skupinový rituál vede jeden či více obřadníků pro skupinu lidí. Skupinové obřady se obvykle konají v kruhu. Součástí skupinového obřadu může být kromě sborového zpěvu i kruhový tanec.

Formy rituálů

Myšlenka sama o sobě je dost silná, aby se časem fyzicky projevila jako nepřehlédnutelný fakt. Můžeme tedy použít pouze formu myšlenky.

Svůj rituál, tedy to o co žádáte aby se stalo, podpoříte slovy. Vyřknete nahlas své přání, aby jej slyšeli lidé, duchové, bytosti, bůh či bohové. Sílu svého přání zvýšíte zvukem tedy slovem či zpěvem.

Dalším velmi silným posilovačem Vašeho rituálu či přání je pohyb. Pohybem může být gesto jednou rukou, rukami, pohybem celého těla na místě, pohybem v kruhu či doslova tancem.

Dalším rituálním posilovačem je vůně či kouř. Kouřem či vykuřovadlem se dá vyčistit rituální prostor od různých bytostí. Kouřem se také dají různé typy bytostí pozvat.

Rituály spojené s vodou bývají spojené s léčením.

Rituály spojené s ohněm bývají spojené s aktivitou či očištěním.

Obřadník

Je osoba, obvykle žrecem, druidem, knězem, kněžkou či jinak nazývanou formou člověka který duchovně vede celý obřad a který za obřad má svou zodpovědnost vůči lidem i duchovnímu světu.

Obětiny

Obětina je platidlo duchům, bytostem či bohům za jejich přízeň ve vašem konání. Obětinou může být v podstatě cokoliv. Můžete obětovat to co jste sami vytvořili či upekli, předmět ke kterému máte vztah, ručně natrhané byliny nebo plody.