Nabízím

Meditace

Mohu Vás v meditaci provést konkrétní situací. Meditace může být dynamická, za pohybu a zpěvu, ale může být i klidová v sedě i v leže. Záleží jen na Vás co a jak chcete prožít a kam se v rámci meditace dostat.

Obřady a rituály

Při obřadu žádáme bytosti, které si z neviděného světa voláme, aby nám v něčem pomohli, děkujeme jim a žádáme je o přízeň v našich dalších dnech. Obřad lze pojmout jakkoliv, od tichého sezení, kdy myšlenky někam směřujeme, až po divoké taneční reje, zpěv či jiné fyzické aktivity. Míra toho či onoho je na každém z Vás.

Síla obřadu záleží na lidech, kteří se k obřadu sejdou, na jejich cíli a způsobu, jak k cíli chtějí dojít. Neviděný svět bytostí a duchů je rozmanitý a může nám pomoci v tom co a jak žijeme.

Pokud potřebujete obřad nějakého typu, mohu Vám s tím pomoci.

Obřad v čase ...

Můžeme spolu řešit či léčit minulost.

Můžeme spolu rozpoznat přítomnost.

Můžeme spolu pozvat jakoukoli budoucnost.

Obřady Kola roku

Vedu obřady Kola roku ve Slovanském duchu.

Soukromý obřad

Mohu Vás provést soukromým obřadem, kde si potřebujete vyřešit svou vlastní konkrétní věc. Může se jednat o vztah k někomu či něčemu, rozpoznání činů či událostí apod.

Skupinový obřad

Mohu pro Vaši skupinu vést obřad za nějakým konkrétním účelem. Můžete se skupinově léčit, poznat ducha konkrétního místa, rostlin, kamenů, zvířat, země ...

Pomoc s vnitřní transformací

Občas se svět v nás samotných neshoduje se světem, který je mimo naši duši - mysl. Můžeme se pokusit o změnu svého okolí k obrazu svému, nebo změnit sebe sama. Okolí se mění velice těžko, můžeme na něj naléhat, předělávat a stejně to nebude fungovat, protože přenastavíme vnější prostor někoho jiného. Můžeme ale říkat, že "za to může" ten a ten. Tedy vyvinit samy sebe. Daleko náročnější je udělat změna sami v sobě. Tato změna může být trvalejšího rázu, protože ji opravdu ovládáme my sami. Hlavou zeď neprorazíš a tak je dobré najít v sobě způsob, jak zeď obejít bez újmy.

Mohu vám pomoci v rámci rozhovoru, meditace či obřadu najít v sobě novou funkční cestu.

Pomoc s očistou místa

Může se nám stát, že z nějakého důvodu se pohybujeme v místě, které je nám nepříjemné. Může se jednat o místo, kde se prolínají "světy" a tak můžete vnímat jiné bytosti, které žijí ve svém, námi neviděném prostoru. Může jít o místo, které je v místě působení geomantických sil země. Často mívá takové nepříjemné místo v sobě emoční stopu jiných lidí, ať už žijících, či nikoli.

V případě zanechané "emoční stopy", můžeme použít svíčku, kterou zapálíme a do plamenu svíčky řekneme své přání očisty a ochrany. Místo můžeme rituálně očistit kouřem a pak provonět bylinnými esencemi. Pokud tato jednoduchá rada nepomohla, je potřeba najít někoho, kdo se zabývá "neviděným světem", protože si situace vyžaduje nějaké konkrétní řešení.

Výklady snů a snění.

Je mnoho různých typů snů, ať už jde jen o statické obrazy, útržky různých zdánlivě nesmyslných dějů, až po celonoční příběh. Své sny můžeme ve stavech bdělosti doladit, nebo je můžeme už na jejím počátku ovládat speciálními technikami.

Potřebujete pomoci se snem, pochopit jeho význam, nebo vyladit jej?

Výroba poutních holí

Ručně vyrábím hole pro poutníky. Hůl v sobě nese nejen sílu dřeva, ale i sílu mysli, která byly při jejím zrodu. Hůl si u mě můžete objednat, nebo si můžete vybrat z již vytvořených.

Výklad karet

Každoročně pořádám skupinový výklad tarotových karet pro nový rok. Tento tarotový výklad platí pro ČR.

Při výkladu Tarotových karet nepoužívám "vhledy", tak jako někteří vykladači, pro které se karty stanou orákulem, skrze které vidí věci a události. Při "mém" výkladu si vlastně svou situaci vykládáte sami. Řeknu Vám co v dané pozici karta znamená a Vy sami si ji pak promítnete do svého života. Každá z tarotových karet je odrazem lidského života, tak jak jej žijeme.