Živel ohně umí být kromě jiného i léčivý.

Je důležité k němu přistupovat s úctou a pokorou.