Velesova noc ohňů

30.04.2020

Velesova noc je kouzelnou nocí z 30. dubna na 1. května, kdy Černoboh s konečnou platností předává vládu nad ročním koloběhem do rukou Běloboha. Lidé se po setmění schází u hořících ohňů umístěných obvykle na vyvýšených místech a slaví příchod jara. Současní rodnověrci počítají tuto noc mezi posvátné okamžiky obřadního roku. Říká se, že brány podsvětí zůstávají během tajemstvím opředené noci otevřeny dokořán až do prvního kohoutího zakokrhání. Prvomájový svátek je zasvěcen bohyni Živě a v některých částech Evropy se staví májka.


Dne 30.4.2020 od 18:00 hod. u Pohránovského rybníku (u Pardubic) (https://mapy.cz/s/mujakovehu)

proběhne oslava Velesovy noci formou obřadního ohně.

Vezměte si sebou:

  • hudební nástroje, jako bubny, chřestidla, píšťaly apod.
  • na obřadní hostinu pokrmy, medovinu a další pochutiny (talířky, hrnečky či příbory)
  • obřadní oděv, pokud nějaký používáte
  • byliny a jiné obětiny ohni
  • pohodu a dobou náladu

Obřad je volně přístupný pro všechny, kteří mají zájem sdílet s ročním obdobím a se silami a živly přírody, země, vesmíru i našich předků. Obřad bude veden v šamanském duchu s oslovením jednotlivých Slovanských bohů, živlů a sil okolo nás. Obřad vnímám jako pokračování předkřesťanské tradice našich předků.

Setkání je omezeno výjimečným stavem vyhlášený Vládou ČR, kdy je možné konat bohoslužby o max. počtu 15 osob, či setkání o 10 osobách. Při tomto setkání budou dodržena všechna hygienická a další, zejména vládní omezení či opatření.

Inspirace k písni ohni ...

Stavění májky Slovanského kruhu.