Co nás v budoucnu čeká

09.01.2022

Kartu Rytíř disků z Crowleyho Thovt tarotu vybral ATOMINATOR. 


Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti. Ve finančních záležitostech si jeho rada rozhodně zaslouží pozornost.
Karta rytíře disků je zasazena do období žní. Rytíř drží cep, sklízí úrodu. Oba s koněm působí vyčerpaně, jako by za sebou měli dlouhou cestu. Rytířův štít je obklopen soustřednými kruhy slunečního světla, které hnědé kopce v pozadí proměňují v zelenou horu tvořivosti. Kartu chápu jako určitou naději, že pokud budeme pečlivě a vytrvale oddělovat klam od toho, co je skutečné, v budoucnosti se nám to vrátí. Vnímám to tak, že se tomu tak i děje právě teď a je třeba setrvat i ve chvílích, kdy nám připadá, že se celý svět zbláznil. Určitá tvrdošíjnost je zde na místě. Zelená hora symbolizuje seberozvoj. Všichni teď dostáváme lekce, které zužitkujeme tváří v tvář dalším výzvám, které se před námi objeví.