Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět.

04.01.2021

Princeznu pohárů z Crowleyho Thovt tarotu vybrala VERSONNENHEIT 


Kartu Princezny Pohárů ve výkladu na této pozici chápu jako určitý "podpůrný" symbol a příslib, který nám naznačuje, že můžeme v budoucnu mít dobré podmínky k tomu, abychom realizovali kvality, které tato karta představuje a zároveň se mohli lépe zbavit negativních vztahových vzorců.
Vnímám souvislost této karty s loňskou a aktuální náročnou situací, která zcela jistě mnoho vztahů těžce zkoušela a stále zkouší a otevírá témata, která by v běžné situaci možná zůstávala skrytá. Lidé jsou více spolu, často i více pod tlakem a mají více příležitostí a prostoru se zamýšlet a přehodnocovat své emoční prožívání a vztahování se, jak k sobě, tak ke svým blízkým.
Tedy až současná složitá situace pomine, mohou se objevit vztahové otázky typu "A jak teď dál" ?
Princezna pohárů je především symbolem svobody a je tedy pouze na nás jak chceme utvářet svůj život. 


"Princezna pohárů je kartou citové zralosti, prožívání lásky bez potřeby vlastnit, bez žárlivosti a lpění, je obrazem nestranného srdce, které si nic nenamlouvá.


Tento symbol zosobňuje cit, který je milující a který si uvědomuje, kde jsou jeho hranice, vyjadřuje hloubku citové stálosti a věrnosti a schopnosti dávat milované osobě svobodu. Emoce které Princezna Pohárů prožívá jí nenahánějí obavy a nepovažuje je za zdroj nebezpečí, protože našla sílu dát jim volnost a je schopná své city, touhy ale i znepokojení sdělovat v klidu a srozumitelně, aby byly správně pochopeny. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomit si své city, ať už jsou opětovány nebo ne a naznačuje odhodlání si za nimi stát"