Nevědomý postoj.

07.01.2021

Kartu Aeon z Crowleyho Thovt tarotu vybrala SHEEN 


Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání.


"Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly. Představuje vševědoucí pohled, pohled ze všech stran najednou. Ze spojení těchto dvou vzniká dítě Hórus, dvojbožství.
Oko Hóra má schopnost vidět v celistvosti. Vidí, co vypadlo z harmonické jednoty. Jeho jasný vhled je základem všeobsáhlé kritické schopnosti. Kritika založená na tomto hlubokém vnímání může být sdělována způsobem, který druhé lidi neodsuzuje, nýbrž naopak je motivuje a inspiruje. Úsudky vzešlé z pravého náhledu jsou konstruktivní a prosté dogma.
Karta Eón poukazuje na nutnost uváženého posouzení nějaké situace. Je možné, že než k tomuto závěru nakonec dospějete, budete muset absolvovat dlouhý těžký pracovní proces. Ucelený náhled nemůže být dosažen jen analytickým rozumem. Na procesu utváření názoru se podílí tělo, duše i duch (tři postavy v dolní části obrazu). Během tohoto procesu se instinktivně přikloníte k tomu, co je pro váš rozkvět přínosem a odvrátíte od toho, co není nápomocné.

Bůh Moudrosti Ohyros, zpodobněný jako okřídlený had (na obraze nahoře), symbolizuje nezměrnou sílu myšlenek, jež je k dispozici mysli, která odráží skutečnost bezprostředně, osvobozena od balastu předsudků a předpojatosti. Vyslovený soud pochází z vlastní bezprostřední zkušenosti. Zdrojem všeho posuzování nakonec přestává být omezené vědomí jednotlivce a stává se jím život samotný." Gerd Ziegler


Předchozí rok rozmetal dosavadní pořádky, vynutil si zásadní změny v každodenním životě a zásobil nás přemírou protichůdných informací. Po celou dobu však byla držena naděje, že stačí jen chvíli vydržet a vše se vrátí do původních kolejí. Teprve rok 2021 bude znamenat skutečné trvalé změny, které mohou naše životy posunout dál a učinit je odolnější vůči vnějším vlivům. Posun však bude možný jen v případě jasného náhledu. Je třeba pustit se vlastních lží a posoudit situaci s maximální otevřeností vůči sobě i druhým.