O čem je výklad - hlavní karta roku 2021

14.01.2021
Kartu Slunce z Rider White tarotu vybral MURPHY 

Postava na koni odjíždí ze slunečnicové zahrady do skutečného světa, očištěna od zbytného balastu. Realita přestává být zaměňována se svými odrazy. Slunečnice jsou otočeny směrem od slunce, k "dítěti", a potvrzují tak jeho osvojení si solární kvality. Zeď stále ještě stojí, ale začíná se jevit snadno překonatelnou. Chce se říci, že i případná snaha o její boření byla by tedy pošetilá.

Slunce je nejmocnějším vyjádřením živlu ohně v jeho tvořivé formě. Slunečnice za postavou pak poukazují na ženský princip tvůrčí energie (podobně jako růže splývající s žhnoucím sluncem na Crowleyho kartě) a spolu dohromady pak vedle spojení a jednoty dualit představují základní potenciál (znovu) zrození a nových počátků. Jako vždy bychom neměli zapomínat, že ty s sebou nesou i konec předchozího. (Mimochodem, v Crowleyho tarotu je motivem na pozadí kopec, připomínající mj. přítomnost tvůrčího ohně vyvěrajícího zevnitř, z jádra Země.)


Etteilla klade ve svém tarotu Slunce na pozici 2, hned za kartu Chaos. Jako takové vyjadřuje první "den" Stvoření a nástup nebo obnovení řádu v jeho ryzí nedegenerované formě (podobně jako zodiac v zákl. poloze na Crowleyho kartě) a předznamenává tak příchod nového údobí. Asi netřeba připomínat, že něco takového se nikdy neobejde bez značných turbulencí a také časový rámec bývá ve vztahu k délce lidského života zkouškou vytrvalosti.

Sluneční světlo vyplňuje temnotu a nabízí možnost spatřit, co dřív zůstávalo očím skryto - jen je třeba vždy je otočit správným směrem. Na to nikdy nezapomínejme, ostatně s nezatíženou myslí člověku moc jiných úkolů nezbývá, alespoň ne na této úrovni. Pokřivené je exponováno, či nuceno hledat novou skrýš a je na nás, jak bude svět po opětovném vyvážení dynamických a normativních tendencí vypadat. Budeme-li brát jakýkoli vývoj v jiné než zcela obecné rovině za daný, hrozí to buď tím, že přestaneme vynakládat úsilí patřičným směrem, nebo se naopak začneme držet příslušné cesty příliš slepě. Na všech frontách bude proto důležitější než kdy dříve, dávat si dobrý pozor na princip a potenciál sebenaplňujícího proroctví ve všech jeho mnohačetných formách. To je nad Slunce jasné ;)