Noční taxi

Už jste někdy slyšeli o světelném smogu či o světelném znečištění? Světlo jako takové má vliv na lidskou psyché. Pokud je noc narušována světly, tak si naše tělo ani mysl pořádně neodpočine. Tato cache je zaměřena právě na tento typ světelnosti. Tedy na světla města, která nepřirozeným způsobem narušují náš noční klid.

http://www.astro.cz/znecisteni
http://svetlo.ian.cz/

Tuto cache doporučuji projet autem. Po 22 hod. se Pardubice změní v poklidné městečko bez kolon a dopravních kolabsů. Většina vašich zastávek je v místech, kde se dá pohodlně zastavit, bez většího omezení silničního provozu. Protože jde o lov různých typů světel, bude potřeba pracovat nejen se souřadnicemi GPS, ale také i s azimutem (kompas či buzola) a odhadem vzdálenosti. Při zaměřování azimutu je možné že dojde k odchylce až 30 stupňů, takže doporučuji orientaci i podle odhadu vzdálenosti. Pro pohodlnou chůzi od doporučeného parkovacího bodu k finálce, můžete použít svůj vlastní zdroj světla, nebo si taky můžete vyzkoušet vratký krok ve tmě. K samotnému logování světlo není zapotřebí.

Doufám v dostupnost jednotlivých světelných bodů, pokud na jednotlivých zastávkách nenajdete to, co by jste měli vidět, předem se omlouván. Vybíral jsem světelné body a místa tak, aby byla dostupná po celou noc. Světelné místo sedmé zastávky je ideální lovit do 23 hodiny. Předpokládaná nejrychlejší trasa je dlouhá okolo 11 km a její projetí by mělo trvat okolo 100 minut.

Zastávka první (Z1): N50°01.964 E015°45.412.
Jste před nádražní halou ČD. V azimutu 130° ve vzdálenosti přibližně 30 metrů vidíte:

– zelený neonový nápis = 1
– červeně osvětlený bilboard = 2
– modrý neon ručiček hodin = 3

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno A

Zastávka druhá (Z2): N50°01.(AxA)(2xA)(A-2) E015°45.(2xA)(AxA)(A)
V azimutu 110° ve vzdálenosti přibližně 80 metrů vidíte na sloupu s osvětlovací rampou:

– tři červené body = 1
– jeden červený bod = 2
– čtyři červené body = 3
– dva červené body = 4

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno B

Zastávka třetí (Z3): N50°01.(AxA)(A)(A-B) E015°45.(AxA)(A)(A)
V azimutu 10° ve vzdálenosti přibližně 40 metrů vidíte:

– červený neon označující nevěstinec = 1
– zelený neon označující lékárnu = 2
– žlutý neon označující svatbu = 3
– modrý neon označující pohřební službu = 4

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno C

Zastávka čtvrtá (Z4): N50°01.(AxC)(B-B)(C-C) E015°46.(C+B)(C-B)(A+C)
V azimutu 330° ve vzdálenosti přibližně 20 metrů vidíte:

– žlutá světla Esso = 2
– červený jackpot nonstopu = 3
– čtyři zelená písmena = 4
– modrý nápis HOTEL = 5
– hnědé světlo vrtulníku = 6

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno D

Zastávka pátá (Z5): N50°02.(D-B)(D-B)(D-A) E015°47.(CxA)(D-A)(A+C)
V azimutu 290° ve vzdálenosti přibližně 60 metrů vidíte:

– modré srdce s bílou holubicí = 3
– modrá světla ARALky = 4
– modrý nápis HOTEL = 5
– modrý neon NON STOP = 6

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno F

Zastávka šestá (Z6): N50°02.(F-B)(D+C)(F) E015°48.(F-F)(B)(F+B)
V azimutu 190° v místech přibližně za červenou šipkou vidíte:

– 1 oranžově blikající bod = 0
– 3 červené body = 1
– 4 modré body = 2
– 5ti cípou rudou hvězdu = 3

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno G

Zastávka sedmá (Z7): N50°02.(D-G)(F+B)(F-G) E015°46.(G)(GxD)(F-G)
Tuto zastávku doporučuji lovit v čase do 23:00 hodin. Postavte se na minutu či dvě na toto místo. Zde vás osvětluje tato barva:

– modrá = 5
– fialová = 6
– červená = 7
– zelená = 8
– nějak si nemohu vybrat = 9

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno H

Toto čekání na místě vám zpestří světla velkoměsta viditelná v azimutu 190°.

Zastávka osmá (Z8): N50°02.(H-G)(G)(H-F) E015°45.(G+G)(H-D)(H-G)
V azimutu 260° ve vzdálenosti přibližně 50 metrů vidíte:

– oranžovou šipku = 0
– červenou šipku = 1
– modrou šipku = 2
– zelenou šipku = 3

Správnou číslici dále dosazujte za písmeno J

Bohužel jsem byl nucen posunout schránku o několik metrů, aby její lovce neprozrazoval bastardí štěkot jednoho z místních psích hlídačů. Dodržujte prosím uvedený přístupový a parkovací bod, vyhnete se tím zbytečnému prozrazení schránky i Vás, tímto psím hlídačem.

Výsledná souradnice finálky:
N 50° 0B.(HCA) + 26
E 015° 4D.(FGJ) + 2

Doporučený parkovací a přístupový bod:
N 50° 0B.(HCA)+46
E 015° 4D.FGJ