Tarotový výklad roku 2017


1.
O čem je výklad,
hlavní karta roku 2017

kartu vybrala
JAMINA

Devítka mečů
Krutost

Crowleyho Thotův Tarot
Devítka mečů představuje sebetrýznění, které se odehrává na mentální úrovni, anebo sklon ponižovat či kritizovat sama sebe, nevěřit si a odsuzovat se. Aktivně se zraňujeme svými myšlenkami, které symbolizují krvácející meče. Duše vskrytu pláče a snaží se pochopit, proč jsme k sobě tak krutí, což představují bílé slzy na pozadí karty.

Čeká nás konfrontace s těmi nejpudovějšími emocemi a automatickými vzorci chování, jimiž si sami podkopáváme nohy a tvoříme překážky. Poznáváme svou pasivní i aktivní agresivitu, také kořeny její příčiny i vše, co ji probouzí. Učíme se s ní pracovat a směřovat vznětlivou energii tak, aby byla k užitku a v souladu s naší pravou vůlí. Učíme se pevně rozhodovat sami za sebe a nebát se nést následky.

Tento rok bude o soubojích o obhájení názorů i území. Svět nevědomých primitivních instiktů a fanatismu předvádí svůj pokřivený tanec, je třeba mu narovnat páteř. Způsob, jakým o věcech smýšlíme, přímo určuje, jak je budeme vnímat. A pokud očekáváme, že se stane něco špatného, pravděpodobně k tomu skutečně dojde. Proto je letos potřeba očistit se zraňujících vzorců přílišné sebekritiky a pesimismu. Dávejte velký pozor, komu a čemu nasloucháte. Zkoumejte své motivace a pročištěte je od bezhlavých impulzů, pomstychtivosti a panovačnosti.

Odkaz: Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srážet sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec chování a jeho příčiny poznat, pak opustit. Kdo sebe nemiluje a neváží si sebe sama, nezná skutečnou hodnotu všeho živého.

Doporučení: Směřuj pozornost, odvahu a sílu uvážlivě tam, kde je jí třeba. Respektuj sebe a své potřeby a odpusť si bolest, jež sis způsoboval tím, že jsi byl na sebe příliš krutý. Již nemusíš plnit představy druhých, vykroč sám za sebe a uvolni mysl.
2.
Minulost, která právě končí.

kartu vybrala
BLACKATIE

Pět pentaklů
tarot Juliet Sharman-Burke
Konec neštěstí, bídy, žebráctví ve všech směrech i úrovních.....Je zvláštní, jak tahle karta má pouze dva pozitivní významy a to jako zobrazení něčeho, co určitě neznamená a nebo něčeho, co končí...což je zcela jasná shoda s její pozicí v tomto výkladu.

Naděje jakoby měla konečně možnost naplnění. To, co se zdálo dosud být beznadějným se nyní může obrátit k lepšímu... Bída, zima a beznaděj končí...
Aktivaci naděje musí provést každý sám...pokud možno svou vlastní aktivitou v daném směru...
3.
To, co právě začíná.

kartu vybral
KALIPH

Desítka holí
Útlak

z Thothova tarotu Aleistera Crowleyho
Začíná období principiálního dokončení. Desítky v tarotu vždy znamenají konec jedné dlouhé fáze a v kontextu otázky to znamená, že začíná nebo probíhá údobí, které má přivést jednotlivé části veliké sítě lidstva ke vznětu a ta vzplane ve velikém ohni karmy. Desítka holí zdůrazňuje ničivý aspekt Ohně, který se vymknul kontrole:

Vidíme tuto sílu oddělenou od svých spirituálních zdrojů. Znamená to, že se stává silou slepou, tedy nejnásilnější formou této zvláštní energie bez jakýchkoliv modifikujících vlivů. Plameny v pozadí karty divocevyskakují... Celý obrázek naznačuje útlak a represi. Je to stupidní a tvrdošíjná krutost, z jejíhož dosahu není úniku. Je to Vůle, která nepochopila nic kromě svého přihlouplého účelu, »chtivosti výsledku«, a stráví se ve velikém vzplanutí, které evokovala. (A. C., Kniha Thothova, str. 230)

Mnoho zdánlivě nekonečných, tisíce let starých příběhů, zde naleznou svůj konec v životech lidí, kteří si vůbec neuvědomují, že jejich chování a motivace má kořeny v dobách, na něž si není snadné vzpomenout. Pro mnohé z nás to znamená, že tak dlouho se chodí džbánem pro vodu... a pro jiné, že konečně budou moci strhnout letité okovy, kletby a všelijaké formy lpění na svých rodinách a vlastních bedrech, abychom očištěni ohněm mohli pohlédnout na svůj život z nové perspektivy. Nebude to snadné, ani zadarmo. Budeme muset sami sobě zoděpovědět určité otázky, od toho ostatně máme svět, existuje-li svět, existují i odpovědi a zároveň je toho též hodně co ztratit. Oheň se utrhne ze řetězu a začne pohlcovat. Všechno zlé je pro něco dobré; pro mnohé z nás bude tento útlak uvědoměním si toho, o co vlastně v životě jde. Je to Posledním soud v mikrokosmickém měřítku. Aneb, co všechno se musí stát, abychom přestali soudit a začali milovat.
4.
Vědomý postoj.

kartu vybral
SAGUS

Devítka mečů
Krutost

Crowleyho Thotův Tarot
V mojej obľúbenej knihe o tarote začína popis tejto karty vetou: ¨Ach! Nikto neočakával španielsku inkvizíciu!''
Tiež ma to zaskočilo a dlho som premýšľal, čo k tejto karte napísať aby to nevyznelo ako predpoveď apokalypsy. Tradične na nej nie je pozitívne vôbec nič, vlastne by sa mohla nechať premenovať na 'Nevedomý postoj' a jediná bezpečná cesta ako jej lekcie podstúpiť je údajne skrz mučedníctvo, rezignáciu a pasívny odpor.

''Kartu ovládá Mars v Blížencích; je to agónie ducha. Ruach se v této tarotové barvě sám stravuje; myšlení prošlo všemi možnými stavy a výsledkem je zoufalství (…)
Meče už nadále nepředstavují čistý intelekt, nakolik jsou spíše automatickým vířením cituprázdných vášní. Svědomí zabředlo do říše rozumem neosvícené. Je to svět nevědomých primitivních instinktů psychopatů a fanatiků.''
(A. Crowley, Kniha Thothova)


Na úrovni vedomia teda nič moc, plná hlava neriešitelných problémov a agonické myšlienky živené nevedomými strachmi a pudmi.. takže – pripravte sa na to že nám všetkým začne poriadne hrabať? :).

Je dosť možné že nám na to tento rok dodá dostatok príležitostí, ale skutočne Vedomý postoj sa predsa nenechá ničím zaskočiť a dokáže otočiť každú okolnosť vo svoj prospech. V prípade Krutosti napríklad vo forme dôkladnej sebeanalýzy, byť schopný čeliť najhoršiemu odpadu na dne svojej mysli a nezatvárať oči, pozorovať sa tam kde sa normálne hanbíme aj sami pred sebou a posvietiť si na záležitosti , ktoré sa touto cestou hlásia o pozornosť. Táto karta má na to dostatok agresie a aktivínej energie a absolútny nedostatok empatie a jemnosti, takže neberie ohľady ani na naše najobľúbenejšie selfiečko. Pre tých ktorí duchovnú cestu vnímaju ako integráciu a cestu k pravde to nebude nič nové a zájazd pokračuje podľa plánu, inak meteorológovia očakavaju praskanie bublín, dezintegráciu vzdušných zámkov, príliv astrálnych imigrantov do komfortných zón a občasné záchvaty paniky. Prajeme príjemný let :) .
5.
Nevědomý postoj.

kartu vybral
FEEDER

Desítka holí
Útlak

Crowleyho tarot
Tento rok nám v nevědomí budou ještě silně pracovat staré vzorce a zvyky, které vychází ze zkušeností, jak svět dříve fungoval. Ale teď už jsme jiní lidé a žijeme v jiném světě. Stále ale platí, že musíme zůstat věrní sami sobě. Nepřizpůsobovat svůj projev a své hodnoty žádným očekáváním, ani svým, ani ostatních. Tato zatěžkávací zkouška upřímnosti k sobě samým tak vytvoří pevné základy, o které se budeme moci opřít v nadcházejících obdobích. Neočekávej. Přijímej, dávej a sleduj, jak sám přichází pocit spokojenosti.
6.
Co nás v budoucnu čeká.

kartu vybral
DRAGEL

XVIII. Minulé životy
Osho Zen tarot

Desítka vody
Osho Zen tarot
Jako první jsem vytáhl kartu velké arkány Osho Zen tarotu 18 - Minulé životy, která je na pozici Měsíce. Tak jak ji vnímám ve výkladu by se dala připodobnit k pohádce, kdy se "Anče stejně jednou dostane Kubovi za ženu". Tato karta je volání minulosti. To čím jsme byli se i po transformaci v nicotě, stává zase tím samým. Jde o proces osudového "volání síly", která už tu jednou byla a opět se vše znovu vrací. Tento osud si nás opět hledá i když my sami o tom nevíme.

Při výběru karty jsem vybral tu kartu, která si mě zavola (Minulé životy), ale karta vedle ní byla nabita silou a tak jsem ji vytáhl také, ač jsem tím porušil svá vlastní předsevzetí a pravidla tohoto výkladu, která jsem sám stanovil.

Druhá karta mého výkladu je 10 vody (pohárů) čili Harmonie. Desítka pohárů je naplnění emocí v tom nejpozitivnějším slova smyslu, má vše co mají emoce mít, vznáší se na vlně naplnění a celistvosti.

I když nás zavolají minulé životy, kde jsme toho prožily mnohé a mnohé vypluje napovrch, jde vlastně o proces nás samotných, abychom se stali emočně vyrovnanými a plnými lidmi, tak jak tu dnes jsme, či jak v nejbližší budoucnosti po roce 2017 budeme.
7.
Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět.

kartu vybral
KUATO

4 pohárů - nadbytek
crowleyho tarot
Vykládám spolu se ženou - hojnost, která ale stojí na vodě, takže nestabilita pramenící z neznalosti širšího kontextu, všechno bude nakonec úplně jinak než jak člověk cítí a prožívá.

celý průbeh výkladu
20.1.2017 Dragel