Tarotový výklad klubu "o tarotu" pro rok 2007

1. O čem je výklad,
tedy hlavní karta roku 2007

kartu vybrala
CAMAEL

VII. Vůz
(Crowley)
Vůz zosobňuje univerzální princip změny a vypovídá o zákonu příčiny a následku. Podle taoistické filozofie se proměna nejvyššího stupně uskuteční tehdy, jestliže je nitro "do hloubky zakořeněným stromem rostoucím u proudící řeky". Toto podobenství můžeme chápat jako výpověď o božském rytmu nádechu a výdechu, jímž pulzuje celý vesmír a jež je třeba vědomě přijmout, což znamená střídat období aktivity (změna - proudící řeka) s obdobím klidu (asimilace změny - strom s pevnými kořeny). Karta zobrazuje postavu sedící na voze, která se nachází ve stavu rozjímání, avšak je připravena povstat a kráčet za cílem, který jí osud určí.

Vůz symbolizuje všeprostupující změnu, zasahující, jak naznačují čtyři sloupy, čtyři kola a čtyři zvířata, každou lidskou bytost. Čtveřice zastupují čtyři úrovně lidské podstaty : mentální, citovou, duchovní a fyzickou, na níž se proměna uskutečňuje. Vozataj drží v rukou kolo štěstí na znamení, že podstoupíme-li změnu vědomě, můžeme jejím prostřednictvím vytvořit hojnost a bohatství. Předtím, než než ve svém životě radikální změny provedete, prozkoumejte s upřímností své nitro, aby plánované změny sloužily skutečně vnitřnímu růstu a nebyly jen únikem. Možnost svobodného rozhodnutí, jímž volíme změnu, z níž vzejde příznivý vývoj, naznačuje nejen otáčející se kolo štěstí, ale i krab, jenž představuje astrologické znamení Raka (nad hlavou vozataje). Deset krystalů na zlaté zbroji jeho postavy symbolizuje deset promyšlených rozhodnutí, jež byla učiněna s čistými záměry. Neboť desítka náleží Kolu štěstí, počet krystalů naznačuje, že změny, které vozataj podstoupil, byly šťastné. Uchovává si na ně vzpomínky ve svém srdci, aby mu stále připomínaly, že změna není nic jiného, než příležitost k vytváření nových skutečností, jež rozšíří a prohloubí naše vědomí.

Čtyři zvířata před vozem naznačují hlavní kvality nutné k uskutečnění námi zamýšlené změny. První kvalitu symbolizuje znamení Býka, kterému je vlastní nadání uskutečňovat své ideje ve vnějším světě (býčí hlava a nohy). Další reprezentuje znamení Lva, oplývající hravou tvořivostí, bez níž se žádná změna úspěšně nenaplní. A protože Lví tvořivost se nenechá ráda apoutat formou přinášející konkrétní užitek, je toto souladné spojení astrologických energií ztvárněno jako stvoření, v němž se prolínají rysy Lva i Býka. Třetí kvalitou, jež je podmínkou pro hladký průběh procesu změny, představuje znamení Vodnáře (lidská hlava a nohy), jemuž je přisuzována ochota riskovat a odvaha k novým začátkům. Poslední princip vychází ze znamení Štíra, neboť je to charakterizováno intenzivním kontaktem mezi vědomím a hlubinami nitra, z nichž k vědomí promlouvá vnitřní hlas (hlava a pařáty orla). Spojení těchto dvou znamení naznačuje, že než se zrodí něco nového (Vodnář), musí na počátku stát neochvějná víra v novou cestu, po níž se vydáváme za voláním svého vnitřního hlasu (Štír znázorněný orlem).

Změna má ohromnou moc, což symbolizuje magická formule "abrakadabra" na baldachýnu nad hlavou vozataje. Tam, kde se spojí cit (mořská modř baldachýnu) s rozumem a životní energií (bílý vzduch a neovladatelný vítr), vzniká seskupeníprincipů, ze kterého, je-li poháněno motivující silou intuice (vůz v barvě ohnivé červeni), povstávají konkrétní hodnoty (zvířata).

Každá změna nás vrací k vědomí, kým skutečně jsme a proč jsem tady. Silnice dlážděná zlatými cihlami je královskou cestou duchovního vývoje a růstu a zvolíme-li formu, podle níž se bude naše proměna uskutečňovat, pak byla ve chvíli našeho rozhodování jedinou možnou. Ať nám toto vědomí pomáhá udržet pravý smysl naší existence jako lidských bytostí.

Ráda bych ještě doplnila krátký odstavec z Knihy Thothovy.

Vozataj na válečném voze spíše sedí jako na trůnu, než že by ho řídil, neboť celá metoda cesty vpřed byla dokonale uvážena. Jediným jeho úkolem je nést Svatý Grál.
Ústředním a nejdůležitějším rysem této karty je její střed - Svatý Grál. Je z ryzího ametystu, v barvě Jupitera, obrysem však připomíná úplněk měsíce a Veliké moře Biny.
Uprostřed se třpytí krev; lze z toho vyvodit, že duchovní život byl probuzen; je to světlo v temnotách. Kromě toho se zdroj těchto paprsků otáčí, a zdůrazňuje tak v tomto symbolu Jupiterský prvek.

2. Minulost, která právě končí
kartu vybrala
HANEKA

8 mecu
vmesovani

(Crowley)
Klíčová slova: Jupiter v Blížencích; nedostatek vytrvalosti; trýzeň z přílišného uvažování; těžká volba.

Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete. Vaše pochybnosti a strach z chybné volby neustále narušují vaší vnitřní jasnost. Chybí vám vytrvalost, která by byla k vyjasnění zmatené situace žádoucí. Ať se točíte a obracíte sebevíc, zdá se, že neexistuje žádné uspokojující řešení. Čím víc se zašmodrchané klubko pokoušíte rozmotat, tím pevněji se zauzlovává.

Odkaz: Dopřej věcem na čas klid a vývoj. Dokud máš pochybnosti ohledně případných rozhodnutí, nepouštěj se do ničeho nového. Jupiter je nositelem nepředvídaných a nečekaných změn k lepšímu. Problém, který se v současné době zdá být nepřekonatelný, najde řešení svým vlastním způsobem.

Otázka: Mezi kterými alternativami ted váháš?

Doporučení: Uvolni se a nech věci, aby se vyvinuly. Vytáhni si karty pro možné alternativy.

Afirmace: Uvolňuji se a důvěřuji Životu.

3. To co právě začíná
kartu vybrala
HC_

4 hole
(Myticky tarot)
Na karte je Iason, kteremu se podarilo projit prvni zkouskou. Je proto cas k oslavovani, ale rozhodne nesmime usnout na vavrinech, nebot tezsi zkousky nas teprve cekaji. Dulezite je, ze prvni zkousku mame za sebou. Obcas prave jen k necemu se odhodlat a zacit neni zrovna lehke.

Kartu vnimam take jako uzavreni urcite casti, at uz cehokoliv. Ikdyz uzavreni/dokonceni neceho muze byt hodne bolestne, je to pozitivni, nebot to otevira cestu k novym zacatkum....k vyssim cistym cilum....a naplneni

"Uzavreni stareho, me uvolnuje pro nove"

4. Vědomý postoj
kartu vybral
ATOMINATOR

ODPOUTANI
osmička pohárů

(Osho Zen Tarot)
V EXISTENCI NIKDO NENÍ NADŘAZENÝ a nikdo podřazený. Stéblo trávy a ta největší hvězda jsou si absolutně rovny... Ale člověk chce stát výš než ostatní, chce dobýt přírodu, proto musí neustále bojovat. Z tohoto boje se odvíjí celá složitost. Nevinný člověk je ten, kdo se vzdal boje; už ho víc nezajímá, jestli je výš, nemá zájem se předvádět a dokazovat, že je něco extra; člověk, který je jako růžový květ nebo kapka rosy na lotosovém listu; kdo se stal součástí nekonečna; kdo roztál, splynul a sjednotil se s oceánem a je pouhou jeho vlnou; kdo nemá ani potuchy o "Já". Nevinnost je zmizení "Já".

Komentář:
Na obrázku lotosových listů za časného jitra si můžeme podle kruhů na hladině všimnout, že jedna krůpěj právě ukápla dolů do vody. Je to vzácný okamžik, okamžik plný naléhavosti. Když se kapka poddá gravitaci a sklouzne z listu dolů, ztrácí svou předchozí identitu a splývá s nekonečnou vodní hladinou. Můžeme si představit, že dříve než spadla, musela se pěkně třást, na hranici mezi známým a nepoznatelným. Vytažení této karty znamená, že něco je u konce, něco je dokončováno. Ať už je to cokoli - práce, vztah, domov, který jsi miloval, cokoli, co ti pomáhalo definovat sebe sama - je na čase se od toho odpoutat, přijmout smutek s tím spojený, ale nepokoušet se nic zadržovat. Čeká na tebe něco většího, na objevení čekají nové dimenze. Překročil jsi dod, od kterého už není návratu, a gravitace dělá svoje. Pusť se - představuje to osvobození.

5. Nevědomý postoj
kartu vybrala
EL_PUMPOO

Veleknez
(Crowley)
Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec; vnitřní vůdce, duchovní otec; nejvyšší transformace.

Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře. Býk, lev, člověk i orel představují různé úrovně lidského bytí. Býk symbolizuje element Země (znamení Býka), hmotu a tělesnost. Lev představuje element Ohně (znamení Lva), intuici, silnou vůli a pohyb. Člověk zastupuje element Vzduchu (znamení Vodnáře), duchovně intelektuální úroveň. Orel představuje nejvyšší transformaci a je spojen s elementem Vody (znamení Štíra), říší citů.

Velekněz v sobě všechny tyto prvky sjednotil a přivedl k nejvyššímu vyjádření. Titulem Velekněz není míněna nějaká hodnost v rámci strnulých církevních institucí. Míněn je zasvěcenec, dokonalý, osvícený - skutečný duchovní mistr, zprostředkovatel mezi božským a lidským. V tomto smyslu je Velekněz skutečně božstvím, které se stalo tělem (Býk), konečným stádiem lidského potenciálu, které ho s božstvím spojuje.

Žena, která před Veleknězem stojí s mečem a srpkem měsíce, je Venuše vládnoucí znamení Býka. Meč a Měsíc ukazují na vyrovnanost citů a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale rozvinul své mužské a ženské části.

Ze spojení mužského a ženského se rodí dítě Hórus, znázorněné v pěticípé hvězdě na prsou Velekněze. Dítě je nahé, bezbranné, zranitelné, plné otevřenosti a důvěry k existenci. Přirozenost dítěte je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností. Každý, kdo chvíli prodlévá v blízkosti Velekněze, je touto jeho kvalitou uchvácen. K tomu, aby bylo možné plně vstoupit do spojení s jeho bytostí, je nutné nechat padnout všechny obranné mechanismy.

Jeho hlava je obklopena pěti bílými okvětními listy ve tvaru srdce, výraz lásky v její nejčistší, nejdokonalejší formě. Je to ona láska, která vidí toho druhého a dává mu, co v té chvíli skutečně potřebuje. Nemusí vždy jít o to, co druhý žádá nebo si přeje. Skutečný Mistr nesplňuje očekávání svého žáka. Pravda je provokace, která nás může probudit ze sladce tupého spánku nevědomosti. Ovšem, jen od sebelásky osvobozený vědoucí má právo jednat tak drasticky jako Ježíš, když s důtkami v ruce vyháněl prodavače z dvorany chrámu.

Do hada transformace je zaraženo devět hřebů. Připomínají trnovou korunu, bolest a utrpení, které provází každou transformaci. Skutečná změna se může uskutečnit pouze v postoji otevřenosti (býk) a citlivosti (holubice), v důvěře a odevzdání se božské lásce.

Tmavé pozadí zdůrazňuje funkci Velekněze: přinášet světlo uvědomění do temnot nevědomosti.

Odkaz: Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí. Tato karta může ukazovat na setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!

Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti)?

Doporučení: Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele nebo mistra. Navštěvuj skupiny, usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě, otevřenost a vnímaost. Sleduj pohnutky svého srdce.

Afirmace: Jen jeden jediný hlas je následováníhodný: hlas mého srdce.

6. Co nás v budoucnu čeká
kartu vybrala
KOLOUSEK

8 mečů
(Crowley)

eso pohárů
(Crowley)
v osme mecu prebyva nebezpeci nepochopeni. jupiter se nachazi v domu blizencu, neboli opacnem, nez je jemu vlastni. citace z knihy thothovy:
Karta se pripisuje jupiteru a blizencum; proto zde neni toto vuli predstavujici zavazi vnitrnim nebo vnejsim stressem. je to jednoduse omyl dobromyslne bytosti ve chvili, kdy je dobromyslnost neblaha. blizenci jako znameni se poji se vzduchem, je to intelektualni znameni; jupiter znamena genialitu a optimismus. nebude to platit ve svete mecu; kdyz uz clovek musi uderit, pak je nejlepsim uderem knock-out.
jako spravne reseni se jevi namisto soucitneho pomahani uderit na spravnem miste, rozetnout zdanlive neresitelnou situaci presnou ranou. nekdy je dobre namisto udrzovani sebe sama pod tlakem falesne lasky, ohleduplnosti a entusiasmu vyjevit pravdu primo, at to stoji, co to stoji. jako takove to bude projev te nejvyssi lasky, nebot nekdy je nejlepsi cestou sokovat svou uprimnosti. pak se samy otevrou cesty k lasce, ktere zustavaly, z tech nejvyssich a nejpomylenejsich duvodu, zavrene. je tezke ublizit milovane bytosti, ale mnohdy je to jedina cesta, jak ji pomoci. nasledujici rok bude se bude hodne tocit kolem pravdy, svobody, lasky a uprimnosti.
7. Vzdálená budoucnost,
kam věci mohou spět
(vědomé).

kartu vybrala
ANNA

eso poharu
(Crowley)

Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Eso Pohárů je ženským protějškem Esa Holí; je otevřené, vnímavé, odevzdané a nese v sobě transformující moc dávající lásky. Horní i spodní část karty vyjadřuje stejnou vnitřní kvalitu; dole v emocionální oblasti vody, nahoře v jemnohmotné sféře ducha. Jak nahoře, tak dole: to, co je pociťováno v nitru, se jasně a otevřeně projevuje navenek. Tím vzniká citová jasnost, podtržená vyvážeností a harmonií obrazu.

Dávání lásky probíhá bez jakékoliv námahy. To, co do nás bez přestání proudí z nekonečné hojnosti Universa, z nás zase samo, jsme-li otevření a vnímaví, vyzařuje ven. Můžeme to přirovnat ke květině, která vydává svou vůni bez ohledu na to, zda k ní někdo přichází její vůni cítí, nebo voní sama pro sebe.

Toto dávání nezávisí na jednotlivých, uzavřených lidech. Existuje toho tolik, co můžeme sdílet! Může se toho účastnit celá existence. Splývání s všeobjímající, všepronikající láskou je tichou extází, kosmickým orgasmem!

Odkaz: Jsi v hlubokém kontaktu s všeobjímající láskou. Naplňuje tě a ty ji můžeš štědře a neomezeně předávat druhým.

Otázka: jak vyjadřuješ lásku ty?

Doporučení: Nech na sebe kartu chvíli působit. Přečti si ještě jednou poslední dva odstavce popisu a zavři oči. Představuj si, že jsi otevřeným kanálem božské energie.

Af irmace: Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.

7. Vzdálená budoucnost,
kam věci mohou spět
(nevědomé).

kartu vybrala
ILLUZE

10 disků - pentaklů
bohatství

(Crowley)
Klíčová slova: Merkur v Panně; vnitřní a vnější bohatství; schopnost zviditelnit vnitřní bohatství a sdílet je s druhými.

Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí. Je-li tento neomezený vnitřní poklad vynesen na svět, projevuje se jeho odraz na hmotné úrovni.

Deset mincí je uspořádáno do tvaru stromu života. To poukazuje na to, že se skutečné bohatství musí dotýkat všech úrovní vašeho života. Merkur v Panně představuje nadbytek na duchovní, citové i tělesné úrovni. Má-li toto bohatství zůstat cenným, musí být dáváno dál (komunikováno). Jeho hromadění blokuje proud jeho energie a znehodnocuje jej. Lpění a lakota pramení z (vědomého nebo nevědomého) strachu z nedostatku a je výrazem trpké mentality chudoby. I ty největší poklady ztrácejí svou cenu, nejsou-li využity ve službách lásky, což je vyjádřeno fialovou barvou mincí v pozadí. Když z úzkostlivosti, stydlivosti nebo z lenosti zadržujeme hojnost vnitřní energie, zkazí se a otráví nás. Tak se náš tvůrčí potenciál, místo aby se stal požehnáním pro lidi a Zemi, promění v negativní, destruktivní energii.

Odkaz: Přitahuješ k sobě všechny, kdo jsou součástí tvého života. Vytváříš si všechny zkušenosti a svou vlastní realitu. Bohatství je ve tvých rukou a záleží na tobě, jak s ním naložíš. Zodpovědnost leží na tobě a tvé bohatství je nekonečné! Dej svůj tvůrčí potenciál do služeb lásky!

Otázka: Víš o svém vnitřním bohatství? Dělíš se o ně velkoryse s druhými?

Doporučení: Napiš si na list papíru všechny vlastnosti, ze kterých se skládá tvé vnitřní bohatství. Zkoumej, jakým způsobem je můžeš sdílet s ostatními lidmi.

Afirmace: Moje vnitřní i vnější bohatství a svoboda jsou ne­ omezené. Vychutnávám vše s velkou vděčností a odevzdaností.


Výklad tarotových karet pro rok 2007

Z moci svěřené mi .... bla bla bla,
vyhlašuji začátek tarotového výkladu pro rok 2007, kdy se do aktivních vykladačů tarotového roku dostali:
1. CAMAEL
2. HANEKA
3. HC_
4. ATOMINATOR
5. EL_PUMPOO
6. KOLOUSEK
7. ANNA a ILLUZE
každý z nich táhne jednu kartu pro pozici svého pořadí.

Pořadí pro výklad karet:
1. O čem je výklad, tedy hlavní karta roku 2007
2. Minulost, která právě končí
3. To co právě začíná
4. Vědomý postoj
5. Nevědomý postoj
6. Co nás v budoucnu čeká
7. Vzdálená budoucnost, kam věci mohou spět (vědomá a nevědomá).

Každý z nominovaných mi do pošty zašle taženou kartu a jméno tarotu, ze které byla vybírána, může připojit i svůj vlastní či opsaný význam karty.
Karty budou zveřejněny jako celek, do té doby se pokud možno zdržujete jakéhokoliv komentáře či veřejné informace o své kartě.

Aktivní vykladači mají čas tažení své karty do neděle, pokud tak neučiní, bude jejich pořadí v pondělí postoupeno náhradníkovi, který není aktivním vykladačem a ve svém hodu dosáhl nejvíce bodů.